referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Rómska minorita na Slovensku
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 564
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 
Téma: Rómska minorita na Slovensku

Problematike výchovy a vzdelávania Rómov ako aj rómskej problematike sa na Slovensku venujú nasledovní autori: Zelina, Valachová, Bakošová, Selická.
,,Problematika Rómov je jednou z mnohých tém, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. Nie je to len problém slovenský, ale aj celosvetový, no najmä európsky. "

I v zahraničí hľadajú cesty prístupu k tomuto etniku. Jednou z najdôležitejších oblastí, ktorá si zasluhuje pozornosť je výchova a vzdelávanie Rómov. Dôležitá je preto, lebo edukácia je podmienkou rozvoja každého ľudského spoločenstva, ale aj nevyhnutnou potrebou osobnostného rastu človeka pripravujúceho sa na vlastný život a na začlenenie sa do spoločnosti.
O to viac platí pre Rómov, lebo väčšina z nich význam vzdelania pre svoj život podceňuje. Neuvedomuje si, že výchova a vzdelávanie je jedinou cestou, ako sa dostať nielen z materiálneho, ale aj duchovného nedostatku.

Oblasť vzdelávania Rómov a celková problematika je príliš široká a je veľmi zložité hľadať presné hranice medzi diskrimináciou a zastaraným a nefunkčným systémom vzdelávania na Slovensku.
Zo všetkých oblastí, v ktorých sú Rómovia dlhodobo vylúčený z procesu vzdelávania, sa v súčasnosti javí segregácia rómskych detí.

Dôležitosť problému spočíva predovšetkým v tom, že vylúčenie ovplyvňuje nielen samotný priebeh vzdelávania rómskych detí, ale má dokázateľne negatívny vplyv na ich integráciu do spoločnosti a predovšetkým profesijné uplatnenie. /5/ s. 1

Základné pojmy:

Minorita – v širšom zmysle početne malá časť určitého spoločenského celku. Minorita je skupina osôb, ktoré sú v niektorých spoločnostiach pre svoje fyzické, kultúrne, životné charakteristiky odlúčené od ostatných. Zaobchádza sa s nimi odlišne a nerovne, čím sa považujú za predmet kolektívnej diskriminácie.
Status minority tu so sebou nesie vylúčenie na celkovom podieľaní sa na živote spoločnosti. Z úzkeho podieľania minorít / národnostné, etnické / sa prechádza na širšie ponímanie a pod minoritami chápeme emigrantov, bezdomovcov.
Rómska etnická minorita – Slovensko sa relatívnym počtom Rómov radí na jedno z prvých miest na svete.
Prirodzený prírastok Rómov je v porovnaní s prirodzeným prírastkom majoritnej spoločnosti niekoľkonásobne vyšší. /4/ s. 2

Význam rodiny v živote Rómov:

Rodina je prvým sociálnym prostredím, do ktorého sa dieťa narodí. Na procese socializácie v rodine sa podieľajú viaceré faktory, resp. socializačné činitele, ktoré môžeme stručne charakterizovať nasledovne:
1. kultúrne a psychologické podmienky v rodine – v rámci nich zohráva najvýznamnejšiu úlohu výchovné pôsobenie rodičov a celkový morálny kódex správania rodiny.
2. demografické podmienky – štruktúra rodiny, vzťahy v rodine, vek rodičov
3. ekonomické podmienky – sem zaraďujeme najmä lokalitu rodiny / mesto, vodiek, spôsob bývania, finančný rozpočet, zamestnanie, zamestnanosť rodičov, životný štandard rodiny /

Z uvedeného vyplýva, že rodina má rozhodujúci vplyv na tvorbu správnych postojov, názorov a vzorcov správania, slovom na hladký priebeh procesu socializácie.
Prípadná dysfunkčnosť v rodine s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne prejaví v správaní detí. Ak hovoríme o výchove a socializácii v rómskej rodine je na mieste zadefinovať určité špecifiká, ktorými sa líši od nerómskej rodiny.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 2. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 , 3. MACHÁČEK, Ladislav : 2006. Gender – Rodovosť v pedagogickom výskume a praxi. Trnava : Katedra pedagogiky FF UCM Trnava Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, 2006. 200 s. ISBN 80-89220-39-8 , 1. BAKOŠOVÁ, Zlatica. et. al. : 2005. Sociálna pedagogika pre pedagogické a sociálne akadémie. 1 vydanie Bratislava : SPN Mladé letá, 2005. 168 s. ISBN 80-10-00485-5
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.