referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca
Dátum pridania: 14.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: nanexx
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 973
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
1.4.1 Sanitačný plán

Sanitačný plán musí podľa Potravinového kódexu obsahovať:

- Sanitáciu všetkých strojných a technologických zariadení, priestorov
- Členenie priestorov, výrobných a nevýrobných miestností resp. objektov na oblasti z hľadiska realizácie sanitácie
- Metodiku sanitácie a systém sanitačných postupov
- Vecný a časový harmonogram pre každý úsek
- Prehľad o čistacich a dezinfekčných prostriedkoch
- Prostriedky a spôsoby vylepšovania úrovne sanitácie výroby, pracovného prostredia
- Opatrenia proti prenosným chorobám a zásady pre dodržiavanie osobnej hygieny
- Systém výchovy a vzdelávania pracovníkov v oblasti sanitácie a hygieny
- Systém účinnej kontroly kompletného sanitačného systému

1.4.2 Hygiena výroby

Nedodržiavanie dokladného čistenia pracovných ploch moze viesť ku kontaminácii potravín a následne k ich rýchlemu pokazeniu

Čistenie
- odstránenie špiny, nečistôt, zvyškov potravín, mastnôt (tukov) a ďalších nežiadúcich materiálov

Dezinfekcia
- zneškodňovanie mikroorganizmov, napr. použitím tepla alebo chemických látok

1.4.3 Hygiena

Hygiena personálu:

- Pracovníci manipulujúci s potravinami sú potenciálne najvážnejším rizikovým faktorom
- Ľudské telo je ideálným miestom pre rast baktérií
- Nedodržiavanie hygieny pracovníkov može viesť ku kontaminácii potravín mikroorganizmami

Riešenie:

- Pravidelné školenia pracovníkov v oblasti hygieny
- Pracovníci s potravinami musia byť vždy oblečení do čistého predpísaného pracovného odevu
- Dodržiavanie prísnej hygieny napr. dôkladné umývanie rúk
- Pracovné odevy
- Ochranné pracovné pomôcky: jednorázové zástery, pracovnú obuv, pokrývky hlavy, jednorázové rukavice

Proces čistenia a dezinfekcie uskutočníme najlepšie v 6 krokoch:

- Predčistenie
- Hlavné čistenie
- Opláchnutie
- Dezinfekcia
- Záverečné opláchnutie
- Vysušenie

Čistiace, dezinfekčné a iné prostriedky musia byť používané v súlade s pokynmi výrobcov tak, aby nemali nepriaznivý vplyv na výrobné zariadenie, nástroje, pracovné pomôcky, na suroviny a výrobky.

1.4.4 Zásady dodržiavania osobnej hygieny

- Zamestnanec musí mať osvedčenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Pred nástupom do zamestnania musí absolvovať vstupnú lekársku prehliadku.

- Zamestnanec je povinný oznámiť  zamestnávateľovi ochorenie na prenosnú chorobu (hnačkové, hnisavé alebo iné horúčkovité ochorenie alebo inú prenosnú chorobu). Zamestnávateľovi musí hlásiť ochorenie svoje, ako aj infekčné ochorenie členov domácnosti alebo spolubývajúcich. V týchto prípadoch sa musí podrobiť lekárskej prehliadke.

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Systém obsluhy a stolovanie - seminárna práca SOŠ 2.9438 3991 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.