Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fajčenie

Fajčenie, ako vieme, nevzniklo z prirodzenej potreby človeka. I tak sa stalo jedným z najrozšírenejších zlozvykov ľudstva na celom svete. O škodlivosti fajčenia sa začalo hovoriť až v našom storočí. Trvalo 400 rokov, kým sa dokázalo, že nikotín je jediným z najsilnejších prírodných jedov. Spočiatku fajčeniu dokonca pripisovali liečivú schopnosť.

Ešte aj pred 100 rokmi lekári považovali mierne fajčenie u zdravého človeku za neškodné. Dnes už niet najmenších pochybnosti o tom, že fajčenie je zdravotný a sociálny problém. Má nepriaznivý vplyv na zdravie nielen na fajčiarov, ale aj na nefajčiarov a zvlášť škodlivé účinky má na mladé organizmy. V súčasnosti žije na svete 1 miliarda fajčiarov. Fajčiari by si mali uvedomiť, ako škodia nielen sami sebe, a ich zadymená cesta sa konči rakovinou, alebo smrťou.

Príznaky

Príznaky závislosti na nikotíne sú vlastne abstinenčné príznaky. Abstinenčné príznaky sú telesné a psychické zmeny, ktoré sa objavia po prerušení alebo ukončení užívania drogy. Sú spravidla prechodné a ich príčinou sú psychické zmeny alebo zmeny v tele, ktoré predstavujú prispôsobenie na dlhodobé užívanie drogy, vyžadujúce nové (spätné) prispôsobenie, keď droga prestane byť dodávaná.

V boji proti fajčeniu zákazy majú nulový účinok. Príkladom je aj anglický kráľ Jakub, ktorý za fajčenie trestal rebelov smrťou. No ani turecký sultán Murad, nedokázal zabrániť fajčiarom v ich zlozvyku, aj keď dával odrezávať nos. Prestať fajčiť kedykoľvek v živote znamená okamžité výhody i dlhodobé zlepšenie zdravotného stavu. Pri fajčení tabaku neexistuje žiadne takzvané bezpečné množstvo. Pre maximalizáciu zdravia a minimalizáciu rizika je nevyhnutné zdržať sa fajčenia úplne a vyhýbať sa úplne i tzv. pasívnemu fajčeniu. Účinné liečenie závislosti na tabaku by v priebehu niekoľkých rokov významným spôsobom zlepšilo celkový zdravotný stav obyvateľstva.

Fajčenie je vdychovanie dymu z tlejúceho tabaku, ktoré má znaky naučeného správania s fyzickými, psychickými a spoločenskými zážitkami. Na fajčenie a na nikotín, látku obsiahnutú v dyme z cigariet, vzniká u ľudí závislosť.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk