referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Štvrtok, 29. februára 2024
Citovanie publikácií v teórii a v praxi
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 760
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Téma: Citovanie publikácií v teórii a v praxi

Úvod

Cieľom tejto seminárnej práce je oboznámiť sa s formou používania odbornej literatúry, článkov sériových publikácií spôsobu odkazov, citácií podľa všeobecne – platných noriem.
Tieto platné normy je nutné dodržiavať pri písaní v každej téme, v ktorej sa používajú a uvádzajú citácie a odkazu v odbornej literatúre.
Treba poznať základné pravidlá, aby nebola narušená etika, prípadne krádež myšlienok od iných autorov. V tejto práci uvádzam normy a postupy používania citácií.
Poznáme tri druhy citovania publikácií a to: metóda prvého údaja a dátumu, metóda číselných citácií a metóda citácie v poznámkach.

Na začiatku práce sa venujem vysvetleniu základných charakteristických pojmov: ako sú citát, citácie, bibliografia, bibliografický odkaz, parafráza, odkaz a výťah.
V prvej pod kapitole uvádzam, ako citovať podľa týchto troch metód v teoretickej rovine.
V druhej pod kapitole už uvádzam konkrétne citácie, ako citovať jedného autora, príspevky v zborníku, článku v časopise, v novinách, článok o článku v inom časopise, vyhlášky, zákony a normy.
Jadro práce tvoria uvedené príklady spôsobu citácie na tieto tri metódy. V záverečnej práci sa môžu používať iba jedna z týchto troch metód citácií.

1. Charakteristika Základných Pojmov

Norma rozoznáva dva základné pojmy – bibliografický odkaz a citácia. /2/

Citát je doslovný text prebratý z nejakého zdroja. Musí sa oddeliť úvodzovkami. Ak je dlhší ako 4 riadky, treba použiť aj odlišný typ písma. Nič z pôvodného textu nemožno vynechať ani zmeniť. Citát sa používa vtedy, ak vyjadruje určitú myšlienku tak jasne, že to už jasnejšie povedať nie je možné, ak prispieva k výstižnej formulácii záverov, alebo zovšeobecneniu určitej myšlienky. /3/

Citácia: forma skráteného odkazu, ktorá umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej autor prebral alebo podľa ktorej parafrázoval myšlienku.
Označuje presné umiestnenie tejto myšlienky alebo výňatku v zdrojovej publikácií. /3/

– je skrátený odkaz umiestnený v zátvorkách vnútri textu alebo pripojený k textu ako poznámka / v dolnej časti strany, na konci kapitoly alebo na konci textu /. Umožňuje presne identifikovať publikáciu z ktorej sa prebrala myšlienka alebo údaj a označuje jej presné umiestnenie. Citácia sa spravidla viaže na bibliografický odkaz. /2/

Citácia môže byť umiestnená:
- v zátvorkách vo vnútri textu
- pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany
- na konci kapitoly
- na samom konci textu /2/

Pod názvom bibliografia sa môže k práci pridať usporiadaný zoznam o literatúre, ktorá sa síce týka predmetu práce, ale ktorá nebola bezprostredne použitá na jej napísanie. /2/
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. BRODŇAN, Ignác. 2004. Semestrálne prednášky. Levice, 2. NORMA STN ISO 690 : 1998 : Dokumentácia, Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra, 3. TUREK, Ivan : 1999. Ako písať záverečnú prácu. Bratislava : Metodické centrum, 1999. 28 s. ISBN 80-8052-045-3
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.