referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Nepriaznivé účinky drog na organizmus
Dátum pridania: 25.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 181
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
Téma: Nepriaznivé účinky drog na organizmus

Centrálnou popisnou charakteristikou syndrómu závislosti je túžba /často silná, niekedy premáhajúca/ brať psychoaktívne látky, alkohol, alebo tabak.
Definitívna diagnóza závislosti by sa obvykle mala stanoviť až vtedy, keď behom posledného roku došlo ku trom alebo viacej z nasledujúcich javov:

A) Silná túžba alebo pocit pudenia užívať látku.
B) Problém v kontrole užívaní látky, a to pokiaľ ide o začiatok a ukončenie, alebo množstvo látky.
C) Telesný odvykací stav, keď je látka užívaná s umýslom zmenšiť jeho príznaky /látka so zámerom zmenšiť, alebo odstrániť odvykacie príznaky/.
D) Preukázanie tolerancie ako vyžadovanie vyšších dávok látky, aby sa dosiahlo účinku, pôvodne vyvolaného nižšími dávkami.
E) Postupne zanedbávanie iných potešení alebo záujmov v prospech užívané psychoaktívnej látky zvýšené množstvo času k získaniu užívaniu látky, alebo zotavenie sa z jeho účinku.
F) Pokračovanie užívaniu pre jasný dôkaz zjavne škodlivých následkov poškodenia pečene nadmerným pitím.
/depresívny stav z nadmerného užívania látok, alebo toxického poškodenia myslenia/

Podstatnou charakteristikou syndrómu závislosti je užívanie psychoaktívnej látky, alebo túžba po užití určitej látky. Syndróm závislosti môže byť prítomný pre špecifickú látku /napr. tabak, diazepan/, triedu látok /napr. opiáty/ alebo širší rad rôznych látok /napr. jedinec, ktorý cíti nutkanie užívať pravidelne dostupné drogy a u ktorých sa pri abstinencii prejavuje: tieseň, nepokoj alebo telesné známky odvykacieho syndrómu./

Tabak: /návyková látka nikotín/
Niektoré účinky: u začiatočných fajčiarov je častá bledosť, studený pot, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy, skleslá nálada – známky ľahkej otravy nikotínom. Neskôr zažltnuté prsty od cigariet, kašeľ, pokles telesnej výkonnosti, bolesti žalúdka, srdcové choroby. Nepriaznivé sú účinky na pokožku, pleť tváre sa vysušuje a rýchlejšie stráne.

Alkohol:
V menších dávkach pôsobí alkohol väčšinou pri oslabení pozornosti a opatrnosti, zvýšená hovornosť, tendencia sa presadzovať, niekedy slovná a fyzická agresia. Po vyšších dávkach dochádza k útlmu spavosti, pri otrave nastáva bezvedomie a je ohrozené dýchanie. Ľudia pod vplyvom alkoholu majú začervenané oči, zhoršenú koordináciu pohybov, neistú chôdzu. Alkohol môže vyvolať závislosť, ktorý sa prejavuje napr. hltavým pitím, pitím pri nevhodných príležitostiach, oknami /výpadky pamäti/, trasením, stratou nepijúcich priateľov, alebo zníženie schopností pitie ovládať a zastaviť.

Marihuana a hašiš:
– riziká užívania marihuany a hašiša: /podnecovanie sklonov k násiliu, poruchy pamäti, nezáujem a apatia/
Niektoré účinky: začervenané oči, zrýchlený pulz, bolesti na hrudníku, kašeľ, sucho v ústach, hlad, pach potu po spálenej tráve, únava, zhoršená schopnosť orientácie v čase a v priestore, nezáujem, niekedy poruchy vnímania. Dlhodobejšie užívanie drog vedie ku kolísaní nálad, zhoršenie schopnosti užívania, k horšiemu prospechu a neobratnosti, k citovému otupeniu a k strate hodnôt.
Ďalšie účinky zahŕňajú dlhší reakčný čas a horší prospech /horšia pamäť na nedávne udalosti, horšia orientácia v čase a priestore, podráždenosť, neochota preberať zodpovednosť, menšia starostlivosť o zovňajšok, strata kvalitných záujmov/.

Pervitín:
Niektoré účinky: zrýchlený tep, rozšírené zrenice, nepokoj, nespavosť, podráždenosť, vzrušenie, trasenie, podozrievanie, úzkosti, po doznení účinku drogy útlm, spavosť a depresia. Časté sú pocity prenasledovania. Niekedy človek vníma neexistujúce osoby, má podivné správanie, trpí nespavosťou. Neskoršie sa vyskytujú horúčky, vyrážky, väčšia náchylnosť k chorobám, bolesti hlavy, poruchy videnia.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. NEŠPOR, Karel , et. al: 1996. Příručka pro spolupracovníky programu Fit In na základných a středných školách, PRAHA : SPORTPROPAG a BESIP, 1996 119 s.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.