referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Nedeľa, 22. mája 2022
Príspevok na rozbehnutie živnosti I.
Dátum pridania: 25.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 625
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 

Výška príspevku :

1, najviac môžu dostať žiadatelia v okresoch, kde je najvyššia miera nezamestnanosti. (3 775,24 €) 114 tisíc Sk.
2, najvyššiu sumu dostanú znevýhodnení uchádzači o prácu v okrese s nadpriemernou mierou nezamestnanosti /1/

Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti považuje za znevýhodneného „uchádzača o zamestnanie:

a) občana mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (absolvent školy),

b) občana staršieho ako 50 rokov veku,

c) občana vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich 16 mesiacov (dlhodobo nezamestnaný občan),

d) občana, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť, ani sa nepripravoval na povolanie v rámci sústavnej prípravy na povolanie alebo v systéme ďalšieho vzdelávania najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného
zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života,

e) rodiča alebo osobu, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti podľa osobitného predpisu, alebo osobu, ktorej bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa osobitného predpisu, starajúcu
sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelého rodiča starajúceho sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,

f) občana, ktorý stratil schopnosť vykonávať svoje doterajšie zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie je občanom so zdravotným postihnutím

g) občana, ktorý sa sťahuje alebo sa sťahoval v rámci územia členských štátov Európskej únie, alebo občana, ktorý má pobyt na území členského štátu Európskej únie na účel výkonu zamestnania,

h) občana so zdravotným postihnutím,

i) občana, ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 20 %, ale najviac o 40%,

j) cudzinca, ktorému bol udelený azyl,

k) občana, ktorý sa stal nezamestnaným v dôsledku skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, z dôvodu ohrozenia chorobou z povolania, z dôvodu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície
na pracovisku podľa osobitného predpisu alebo z dôvodu dosiahnutia veku, pre ktorý nemôže vykonávať pôvodné zamestnanie,

l) občana, ktorý neskončil sústavnú prípravu na povolanie na strednej škole,

m) občana, ktorý nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie pred nástupom na výkon trestu odňatia slobody,

n) občana po skončení ústavnej výchovy a ochrannej výchovy,

o) občana po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu väzby alebo občana, ktorému bola uložená iná sankcia podľa osobitného predpisu, ktorá trvala najmenej šesť mesiacov.“

p) Nízke vzdelanie a kvalifikácia /2/ s. 7
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: , Kešelová Daniela : Inštitút pre výskum rodiny a práce Znevýhodnené skupiny na trhu práce -zamestnávanie a zamestnanos
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.