referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Rodičovský príspevok I.
Dátum pridania: 16.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 099
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 
Sociálna politika

Návrat do práce po rodičovskej dovolenke nemusí byť vždy príjemný. Je možné, že prvý týždeň po návrate z rodičovskej dovolenky dostanete v práci výpoveď z organizačných dôvodov. Išla za zaevidovať na úrad práce, kde sa dozvedela, že dávku v nezamestnanosti nedostane.

Poistiť sa oplatí :

Podľa zákona o sociálnom poistení totiž nárok na nezamestnanecké ( 50 % predošlého platu ) má ten, kto počas posledných 4 rokov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 3 roky, to je 1 095 dní. Zamestnanec, ktorý pracoval na dobu určitú, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 4 rokov pred zaradením do evidencie bol poistený v nezamestnanosti najmenej 2 roky, t. j. 370 dní.
Takéto pravidlo platí aj pre dobrovoľne poisteného v nezamestnanosti. Od júla 2005 platí, že zamestnancovi sa prerušuje povinné poistenie v nezamestnanosti, v období, v ktorom čerpá rodičovskú dovolenku.

Obdobie čerpania rodičovskej dovolenky sa potom nepočíta do doby poistenia v nezamestnanosti. Ak je mamička na materskej a rodičovskej dovolenke do 3 rokov dieťaťa, čo sa jej nepočíta, a teda ani nezohľadňuje ako doba poistenia v nezamestnanosti pri posudzovaní nároku na dávku v nezamestnanosti. Myslím si, že väčšina matiek by si poistenie dobrovoľne platila, aby sa podobnej situácii vyhla.

Nie je však správne, že je sociálny systém taký neprehľadný. V situácii, keď vyznať sa v úskalí sociálnych dávok, povinností a nárokov majú problém aj pracovníci Úradu práce, Sociálnej poisťovne, by mala byť osveta a informovanosť na lepšej a vyššej úrovni.

Na zlepšenie informovanosti by stačilo celkom málo napr. informačná brožúrka s najdôležitejšími informáciami o sociálnom poistení a nárokoch, ktoré by tehotné ženy dostávali už pri prvej návšteve u lekára gynekológa.

Dobrá rada :

Pred rozhodnutím, ako dlho zostať na rodičovskej dovolenke, si najskôr spočítajte dobu poistenia v nezamestnanosti, aby ste sa neukrátili o podporu v nezamestnanosti.
Ak chcete s dieťaťom zostať doma celé tri roky, a obávate sa, že zamestnávateľ vaše miesto po návrate do práce zruší, vyplatí sa vám dobrovoľne sa pripoistiť v nezamestnanosti. Vymeriavací základ dobrovoľne poistenej osoby je ňou určená suma, najmenej však minimálna mzda.

Mesačne by ste Sociálne poisťovni zaplatili len 5,9 €
( 2% z 295,50 € ) a nárok na podporu nestratíte.

Materské si žena zvýši, ak sa dobrovoľne pripoistí :
Dobrovoľné nemocenské poistenie vám umožní získať nárok na nemocenské dávky :

-materské
-nemocenské
-ošetrovné

Vymeriavací základ na platenie poistného si určíte sami, spodná hranica je však minimálna mzda 295,50 €.
Môžete si vybrať všetky druhy poistenia, alebo len jedno z nich.
Pripoistiť sa vyplatí zamestnankyni, ktorá je síce zamestnaná a zamestnávateľ teda platí nemocenské, ale má nízky plat.

Vymeriavacie základy sa spočítajú, a z takéhoto základu sa potom bude vypočítavať materské.
To isté sa týka povinne poistenej podnikateľky, ktorá platí poistné z minimálnej mzdy 295,5 €.

Maximálny vymeriavací základ na nemocenské je 1 084,55 €.
Materské sa vypočíta ako 55 % z vášho priemerného mesačného platu v rozhodujúcom období. Ako dobrovoľný poistenec si určíte vymeriavací základ ako rozdiel 1 084,55 € a 295,5 €.

Ak takýmto spôsobom získate nárok na vyššie materské, musíme si rozmyslieť, či dobrovoľné poistenie počas materskej alebo dovolenky zrušíte. Môžete totiž z neho dostávať ošetrovné na choré dieťa alebo náhradu pri vašej chorobe.

Platenie poistného :

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba platí :
-poistné na nemocenské poistenie 4,4 %
Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba platí :
-na starobné poistenie 18 %
-na invalidné poistenie 6 %
-rezervný fond solidarity 4,75 %
Dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti platí :
Na poistenie v nezamestnanosti 2%

Na dobrovoľnom poistení sa dá získať :

Materské sa vypláca zo sociálneho poistenia.
Rodičovský príspevok je sociálna dávka, ktorá doposiaľ nebola viazaná na zaplatené poistné. Do systému štátnych dávok sa však už zavedením príspevku v dvoch rôznych výškach :
(164,22 € rodičovský príspevok nižší a vyšší rodičovský príspevok 256 € ) zavádza princíp zásluhovosti.

Rodič dostane vyšší rodičovský príspevok len vtedy, ak predtým dostával materské. To dostáva len vtedy, ak platil poistné na nemocenské poistenie. Vláda takúto naviazanosť rodičovského na platenie odvodov odobrila.

Nižší rodičovský príspevok sa bude vyplácať rodičom na dieťa od dvoch do troch rokov. Ak sa rodičovi nevyplácalo materské, dostane tiež len nižšiu sumu. Materské je dávka nemocenského poistenia, ktorú poskytuje sociálna poisťovňa v období tehotenstva a starostlivosti o narodené dieťa.

Nárok na materské patrí žene od začiatku 6 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr od začiatku 8 týždňa pred týmto dňom. Výška materského je 55 % denného vymeriavacieho základu a žena ho dostáva 28 týždňov.
Podmienkou je, že bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní.

Dobrovoľne poistiť sa vyplatí :

Sociálna poisťovňa v pripomienkovom konaní pripomenula, že vyšší rodičovský príspevok dostanú nielen tie ženy, ktoré pred odchodom na materskú pracovali a boli dostatočne dlho nemocensky poistené, ale aj tie, ktoré nepracovali, boli nezamestnané a dobrovoľne si platili poistné.
Týmto osobám sa po splnení podmienok nároku na materské podľa zákona č. 461/2003 Z. z. taktiež vypláca materské.
V prípade prijatia navrhovanej platnej úpravy možno predpokladať nárast už v súčasnosti vysokého počtu osôb, ktoré nie sú ekonomicky činné, že sa dobrovoľne nemocensky poistia s cieľom vzniku nároku na materské a následného čerpania vyššej sumy rodičovského príspevku.

Ak ste bez práce, chcete si založiť rodinu a dostávať vyššie materské a rodičovský príspevok, musíte sa dobrovoľne pripoistiť a platiť nemocenské najmenej 270 dní pred pôrodom. Mesačne odvediete do Sociálnej poisťovne 13 € ( 4,4 %z 295,50 €)
 
Zdroje: Hospodárske noviny č. 192/2009 z 7 októbra 2009 s. 21
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.