referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Esteticko-výchovné záujmové činnosti
Dátum pridania: 22.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 426
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Utvárajú a formujú estetické vzťahy detí k prírode, spoločnosti a ich materiálnym a kultúrnym hodnotám.

Činnosti sú zamerané na rozvoj výtvarného, hudobného, literárneho, dramatického a hudobno-pohybového prejavu, na kultúru chovania.

Okruhy esteticko-výchovných záujmových činností

Výtvarné záujmové činnosti: Výtvarné osvojovanie skutočnosti, využívanie rôznych výtvarných techník, (maľba, kresba, grafické techniky, modelovanie, kombinované techniky)

Práca z výtvarnými prostriedkami spojená s experimentovaním: (hra s farbou, dekoratívne práce, výtvarné práce). Poznanie a chápanie výtvarného umenia ( návšteva výstav, práca s literatúrou o výtvarnom umení )

Hudobné záujmové činnosti: Zborový a sólový spev ( spevácky krúžok, liturgický spevokol, folklórny spev )

Hudobné hry: Hudobno-pohybové a tanečné hry, hry zo spevom, tanec, cvičenie pri hudbe ( mažoretky, folklórny spev a tanec, moderný a spoločenský tanec).
 - hra na detské hudobné nástroje (gitarový a klavírny krúžok),
 - hra na hudobné nástroje,
 - počúvanie hudby (reprodukovaná hudba, koncerty, vystúpenia detí).

Literárno-dramatické záujmové činnosti:
 - čítanie (individuálne, predčítavanie, využitie umeleckých nahrávok),
 - eprodukčné činnosti (prednes, dramatizácia, krúžky recitačné, prednes poézie a prózy),
 - prípravné hry a cvičenia, dramatické hry (divadelný a dramatický krúžok).

Tvorivé literárne a dramatické činnosti: pokusy o literárnu a dramatickú tvorbu
- návšteva kultúrnych predstavení ( divadlo, kino, besedy s umelcami, )“
( Pávková., et.al. 2002, s. 96 )

Základná škola ponúka rôznorodú záujmovú činnosť svojim žiakom podľa ich záujmov a schopností.
Vo voľnom čase deti a mládež prejavujú svoje nadanie a talent, preto pri výbere vhodnej činnosti zohrávajú dôležitú úlohu učitelia, ktorí ich môžu usmerniť a doporučiť im vhodnú činnosť.

Zavedením vzdelávacích poukazov a s tým súvisiace finančné prostriedky motivujú školy, aby ponúkli žiakom rôznorodú a pestrú záujmovú činnosť vo voľnom čase, a takto motivujú deti, aby použili vzdelávací poukaz na škole, kde pod jednou inštitúciou majú aj výchovu vo voľnom čase aj vzdelávanie.

Záujmová činnosť v škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach dopĺňa a rozvíja poznanie, poznatky vedomosti, zručnosti a schopnosti, žiakov, ktoré získavajú vo výchovno-vzdelávacom procese vo vyučovaní v škole.

 
Zdroje: PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.