referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Pedagogika detí s poruchami učenia
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 010
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Porúchaní učenia označujeme heterogénnu skupinu ťažkostí, ktoré s prejavujú pri osvojovaní a užívaní reči, čítania, písania, počítania. Zelinková sem zaraďuje tzv. neverbálne poruchy učenia, ktoré spočívajú v obtiažnej priestorovej orientácii.

Niektoré typy. špecifických porúch učenia vznikajú na podklade ĽMD /ľahká mozgová dysfunkcia/

ŠPECIFICKÁ VÝVINOVÁ DYSFÁZIA :
Ide o deficit vo vývine rečí, prejavujúci sa tak, že dieťa napriek vekovej norme nerozumie tomu čo iní hovoria, ja keď je relatívne dobre počuje. Dysfázia sa prejavuje v tom, že dieťa nereaguje primerane na slovnú výzvu, otázku, alebo príkaz.

1. ľahšia senzorická dysfázia - sa označuje pojmom auditívnoverbálna diskriminácia. Deti chápu, rozumia čo sa hovorí len vtedy, ak sa v reči hovoriaceho nevyskytujú slová, ktoré sú foneticky príbuzné.
2. impresívna dysfázia – neschopnosť chápať význam slov, prejavom je to, že dieťa často nedokáže podľa intonácie rozlíšiť, kedy sa m u niečo oznamuje, kedy mukladú otázku, či rozkazujú.
3. expresívna vývinová dysfázia – špecifická porucha reči, ktorá sa prejavuje obmedzenou slovnou zásobou.

VÝVINOVÁ DYSLEXIA :
Týmto pojmom označujeme špecifickú poruchu čítania /legasténia/, sťaženú schopnosť naučiť sa čítať. Vývinová dyslexia je špecificky defekt čítania podmienený nedostatkom niektorých primárnych schopností, ktoré vytvárajú komplexnú schopnosť pre učenie za danej výukovej metódy. (Langmeier, Matejíček).

Z definícii dyslexie možno vybrať podstatné črty:
-ide o špecifickú schopnosť dieťaťa za normálnych podmienok zvládnuť nároky spojené s čítaním
-táto neschopnosť je ťažko vysvetliteľná, dieťa má primeraný intelektový potenciál, nemá zmyslové chyby
-túto poruchu podmieňujú poruchy v základných kognitívnych schopnostiach

Dyslexia je najčastejšou poruchou učenia a postihuje 2-3% žiakov. Je bohatá na symptómy, ktoré sa prejavujú nasledovne:
-dyslektické dieťa pri čítaní nepoznáva všetky písmená, niektoré slová nedokáže vysloviť
-narušené sluchové vnímanie
-zrakové vnímanie – je nepresné, preto zlyháva pri zachycovaní tvaru a rozdielov
-artikulačná neobratnosť a špecifická asimilácia hlások
-nedostatky v určovaní polohy a miesta, pravej a ľavej strany
-prídavné problémy – sú spôsobené opakovaným školským neúspechom
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedagogika detí s poruchami učenia 2.9580 371 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.