referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Pedagogika detí s poruchami učenia
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 010
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

VÝVINOVÁ DYSGRAFIA :
Je špecifická porucha písania ako grafomotorického prejavu. Dysgrafik sa ťažko učí písať, napriek tomu, že netrpí žiadnou závažnou zmyslovou pohybovou poruchou. Dysgrafik ťažko zvláda techniku písania, číselné tvary. Príčinou býva porucha senzomotorickej koordinácie a manuálnej obratnosti, niekedy spojená s poruchami zrakovej percepcie.

VÝVINOVÁ DYSORTOGRAFIA :
Je špecifická porucha osvojovania a uplatňovania pravopisných pravidiel i gramatických.

Pri dysortografii rozlišujeme chyby:

-fonetické – keď sa slovo píše inak a inak sa číta
-vizuálne – znejú správne, ale napísané sú zle
-chyby v nahradzovaní písmen
-chyby vkladania a vynechávania
-sekvenčné chyby – zámena poradia písmen
-iracionálne chyby

VÝVINOVÁ DYSKALKÚLIA :
Je špecifická porucha počítania, postihuje matematické schopnosti.

Košč : rozlišujeme nasledovné typy dyskalkúlie:
a)praktognostická – dieťa nedospieva k pojmu číslo, nevie určiť počet uvedených predmetov
b)verbálna – ťažkosti pri označovaní množstva
c)lexická – neschopnosť čítať matematické symboly
d)grafická – neschopnosť písať matematické znaky
e)operačná – narušená schopnosť sčítania, odčítania, násobenia a delenia
f)ideografická – porucha v oblasti chápania matematických pojmov a vzťahov medzi nimi

VÝVINOVÁ DYSPINXIA :
Je špecifická porucha kreslenia, charakterizuje ju nápadne nízka úroveň kresieb po stránke grafickej i obsahovej od úrovne ostatných školských výkonov a schopností. Diagnostika spočíva v rozpoznaní druhu a typu poruchy. Špeciálnopedagogická intervencia spočíva vo výchovnej rehabilitácii. Má korekčnú a edukačnú časť. Korekčné programy sa určujú na základe diagnózy individuálne pre každé dieťa s poruchou učenia.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pedagogika detí s poruchami učenia 2.9580 371 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.