Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Pedagogika viacnásobne postihnutých

Predmet : Špeciálna pedagogika

Drew, Egan, Wolf,Hardman – viacnásobné postihnutie nie je možné posudzovať ako súčet dvoch alebo viacerých postihnutí. Viacnásobné postihnutie sa môže vyskytovať v rôznych početných variáciách, vyžadujú prísne individuálny prístup.

Diagnostika sa sústreďuje na zistenie, v ktorých častiach informačného kolobehu sa vyskytujú limitujúce faktory.

Pri viacnásobnom postihnutí v dôsledku pôsobenia viacerých limitujúcich faktorov sa môžu vyskytovať ťažkosti v recepcii informácie, pri jeho centrálnom spracovaní, v expresii, alebo v ich kombinácii.

Úlohou diagnostiky je rozpoznanie a lokalizovanie zdrojov ťažkostí.

Prvoradou úlohou je vytvorenie komunikačných možností postihnutého vytvorenie fungujúceho informačného kolobehu u postihnutého žiaka.

Informáciu dostať do takej formy aby mohla byť prijatá, spracovaná, uchovaná pre adekvátne využitie.
Najväčšie problémy pri hluchonemých jedincoch.

Viacnásobne postihnutie sa dá zhrnúť do 3 symptomatologicky príbuzných skupín:
- mentálne postihnutie v kombinácii s ďalším postihnutím
- slepo-hluchota: najťažšia forma viacnásobného postihnutia
- poruchy správania v kombinácii s ďalším postihnutím, narušením

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk