referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dátum pridania: 30.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 434
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 3.01 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami prijatých do pracovného pomeru z evidencie uchádzačov o zamestnanie sa poskytuje zamestnávateľovi na úhradu preddavku na poistné na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom a sumy preddavku na poistné na zdravotné poistenie a poistného na sociálne poistenie plateného zamestnancom. Na príspevok je právny nárok.

§ 50a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Oprávnená osoba :
- Zamestnávateľ, ktorý prijme uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto.

Podmienky získania príspevku:
- zamestnávateľ musí prijať do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii úradu práce najmenej tri mesiac,
- prijatie zamestnanca do pracovného pomeru po 1.5.2008,
- hrubá mesačná mzda zamestnanca, ktorý pracuje na plný pracovný úväzok, dosahuje najviac 349,23 € (10 521 Sk),
- zamestnávateľ je povinný udržať pracovné miesto, na ktoré sa poskytuje príspevok najmenej počas 24 kalendárnych mesiacov,
- za deň vzniku podporovania pracovného miesta u zamestnávateľa je prvý deň nasledujúceho mesiaca po podpísaní tejto dohody so zamestnávateľom,
- príspevok podľa § 50a ods. 1 písm. b) je pripočítateľnou položkou ku mzde zamestnanca, po odpočítaní povinných odvodov do poistných fondov platených zamestnancom zo mzdy.

Výška príspevku:
Príspevok sa zamestnávateľovi poskytuje mesačne a kompenzuje odvodové zaťaženie, ktoré znáša zamestnávateľ a zamestnanec.
- časť príspevku je určená na úhradu poistných odvodov platených zamestnávateľom, t.j. vo výške 35,2 % z vymeriavacieho základu konkrétneho zamestnanca (max. 122,32 €),
- ďalšia časť príspevku je vo výške poistných odvodov platených zamestnancom t.j. vo výške 13,4 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (max. 46,46 €); túto časť príspevku je.
Zamestnávateľ povinný pripočítať ku mzde zamestnanca po odpočítaní povinných poistných odvodov platených zamestnancom, t.j. čistá mzda zamestnanca sa v tomto prípade zvýši o zdanenú sumu poistných odvodov

Postup pri podaní žiadosti:
K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť aj nasledujúce prílohy:
- čestné vyhlásenia,
- doklady uvedené v žiadosti na str. 3.
Po podaní žiadosti spolu s prílohami bude žiadateľ vyzvaný na podpísanie dohody s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.