referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Rodina na Slovensku a v Európskej únii
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 859
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 


Trendy vývinu rodiny na Slovensku
(Tamášová, Ustaníková, 2005, s. 212-217) sú do veľkej miery ovplyvňované európskym i celosvetovým smerovaním.

Kvalitu života v rodine určuje rad činiteľov ako je trvalý partnerský vzťah, otázky bývania, zamestnania a kariéry, príchod dieťaťa, rozvodovosť, materiálne podmienky a rad iných tzv. „moderných" činiteľov, ku ktorým patria napríklad: informačné technológie, nezamestnanosť a chudoba, využívanie voľného času, globalizácia, vek, vzdelanie, kariérny postup, odložené materstvo, kríza otcovstva, kríza autority rodičov, cestovanie a iné.

Rodina je prvým článkom reťazca, ktorý spája jednotlivca so spoločnosťou. Je prvým skúšobným prostredím všetkých základných sociálnych postojov, konfliktov, zväzkov.

Kladie základy výchovy jednotlivca, začína utvárať jeho prvé spoločenské potreby.

Na týchto základoch neskôr stavia výchovné pôsobenie školy i iných výchovných činiteľov. Výchovné pôsobenie rodiny nemôže nahradiť žiadna iná spoločenská inštitúcia, aj keď oproti minulosti je dnes rodina a jej výchovná funkcia v mnohom obmedzená a zmenená.

Rodina začína mať inú pozíciu v spoločnosti.

Je vystavená novým faktorom, ktoré ovplyvňujú kvalitu života. Vstupom do Európskej únie, rušením hraníc, globalizačnými tendenciami, informačnou technológiou, mobilitou, cestovaním, migráciou sa aj rodina na Slovensku mení a približuje k európskej rodine.

Stále nové správy o sociálnej situácii v krajinách EU poodhalili štruktúru rodín a domácností, ktoré sa neustále menia vo všetkých členských štátoch.

Štatistické priemery, percentá a ukazovatele vypovedajú o väčších, či menších rozdieloch v živote rodín v Európskej únii.

Napríklad, koľko osôb sa v každej krajine sobáši, či žije len v partnerskom zväzku, koľko sa rozhodne ostať slobodným, v ktorom veku sa ľudia najčastejšie sobášia, majú deti, rozvádzajú, kto podáva častejšie žiadosť o rozvod, kto sa stará o výchovu detí, o ich vzdelanie, ako budú spoločne využívať voľný čas.

V súčasnej dobe je mnoho odlišných názorov na to, čo tvorí podstatu rodiny a existuje široká tolerancia rozličných foriem rodinného súžitia, ako je:
nemanželské spolužitie,
osamelé rodičovstvo,
rodina s jedným rodičom,
život v komúnach,
život bez manželského partnera
(s dieťaťom, či bez neho) a pod.

Prudké štrukturálne zmeny v rodine boli spôsobené množstvom pozitívnych, či negatívnych faktorov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.