referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Sociálno-pedagogická pomoc v rodine
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 624
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 


Príčiny, ktoré vedú k rozpadu rodín a manželstiev sú nasledovné :
-zmena zamestnania
-zmena bydliska
-neschopnosť partnerov zvládnuť záťaž
-alkoholizmus

Podľa najnovších výsledkov z výskumu medzi ďalšie príčiny patrí :
-rozdielnosť pováh
-nezáujem o spolužitie
-neuvážené uzavretie manželstva

Rozhodnutiu uskutočniť rozvod predchádza kríza manželstva.
V nej sa uskutočňujú pokusy o zmierenie. Samotné rozvodové konanie má často podobu „prania špinavej bielizne „
Na verejnosti, ubližovania, osočovania, ohovárania, klamania, vyčítania

 7, Rodina a jej príslušnosť k sekte :

Ohrozujúce prostredie pre zdravý vývoj osobnosti je aj také v ktorom sú rodičia príslušníkmi nejakej sekty. Svojím osobným presvedčením, dodržiavania zvláštnych praktík negatívne zasahujú do života detí a ich výchova je devalvujúca.

Dieťa je tak konfrontované s poverami, predsudkami, rituálmi, ktoré si nedokáže vysvetliť. Rodičia tiež často ovplyvňujú jeho zdravú výživu a životosprávu.

Ako je možné pomôcť takejto rodine ? Rozhovorom, vysvetľovaním dôsledkov hodnotovej orientácie, spôsobu života rodičov na ďalší osud a detí.
Niekedy nestačia tieto metódy, je potrebná metóda persuázie
( ovplyvňovania, presviedčania )

Ľudia , ktorí skĺznu do siekt, sú ľahko ovplyvniteľní. Preto treba vychádzať z ich slabosti a presvedčiť ich o nezodpovednom prístupe k vlastným deťom.

 8, Rodina, v ktorej rodič trpí poruchou osobnosti :

Poruchy osobnosti sa nechápu ako duševné poruchy. Ide o trvalé povahové a osobnostné odchýlky, ktoré môžu byť pre rodiča a predovšetkým pre jeho dieťa nebezpečné.
Štruktúra osobnosti takých rodičov, je poznačená nedostatkom harmónie a rovnováhy.

Patrí sem :

-rodičia depresívni
-paranoik
-disociálni
-emočne nestabilní
-pedantní

A, Depresívny rodič :

Charakteristická črta tohto rodiča je, že sa nevie vysporiadať s problémami v bežnom živote. Tento rodič je dvojaké nebezpečenstvo pre deti :
-1, dáva nesprávny vzorec správania
-2, je svojimi problémami natoľko zaujatí, že zanedbáva svoje deti

B, Rodič paranoik :

Je neprimerane podozrievaví. Za konaním iných ľudí vidí nepriateľstvo, nik ho nepresvedčí, že okolie to s ním myslí dobre. Z hľadiska výchovy je pre tieto deti nebezpečné, že sú rodičom vypočúvané. Deti žijú pod psychickým tlakom.

C, Disociálna porucha :

Spôsob života tohto rodiča je povrchný. Nie je schopný nadviazať trvalé vzťahy. Správa sa bezohľadne , nezodpovedne. Vo výchove používa moc, rozčúli sa pre maličkosti. Deti trestá bez príčiny vybíja si nad nimi svoju moc.

D, Emočne nestabilný rodič :

Koná impulzívne, bez uváženia dôsledkov. Bez príčiny sa u neho objavujú výbuchy zlosti. Svoje správanie nedokáže kontrolovať. Z hľadiska výchovy je rodič agresor, ktorý často používa násilie na všetkých členov rodiny.

E, Rodič pedant :

Keď dôslednosť v životnom štýle rodiny nepresahuje hranice normality, je na mieste. Konanie pedanta je perfekcionistické, je nad mieru tvrdohlavý a nedotklivý. V rodine musí byť všetko podľa jeho predstáv a návrhov. Pre dieťa, ktoré sa hrá, je taký rodič hrozba. Odvoláva sa na množstvo pravidiel, príkazov, ktoré dieťa stresujú.

Vo výchove detí potrebujú pomoc sociálneho pedagóga, ktorý im vysvetlí úskalia štýlov ich výchovy.

Všetky uvedené typy rodičov, by mali vyhľadať poradenskú (CPPS ). CPPS – Centrum poradensko-psychologických služieb.
Referát poradensko-psychologických služieb Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. /1/ s. 111-121
( Bakošová 2005 s.111-121)

Centrum poradensko-psychologických služieb /CPPS/

Je pracovisko, ktorého poslaním v širšom slova zmysle je pomáhať ľuďom. V užšom zmysle poskytuje odborné poradensko-psychologické služby pre jednotlivca, pár i rodinu.

CPPS je riadené MPSVaR SR, na území SR tvorí 42 pracovísk.
Odbornú pomoc poskytujú odborníci, ktorý tvoria psychológovia, psychiatri, lekári, liečebný pedagóg, právnik a iní odborníci.

Cieľom práce je vypočuť, pochopiť, poradiť, vykonať psychologické vyšetrenie osobnosti, poskytnúť dlhodobejšiu psychologicko-terapeutickú starostlivosť.
Základná forma práce je rozhovor, prostredníctvom ktorého sa poskytuje individuálne poradenstvo a terapia pre tieto oblasti :

– predmanželské poradenstvo
– manželské poradenstvo
– rozvodové a porozvodové poradenstvo a psychoterapia
– rodinné poradenstvo a psychoterapia
– poradenstvo pre nezamestnaných a ich rodiny
– poradenstvo pre žiadateľov o osvojenie dieťaťa a pestúnsku starostlivosť
– skupinové poradenstvo a psychoterapia
– prevencia drogových závislostí


 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.