referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Záškoláctvo
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 136
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Príčiny záškoláctva :

dve základné príčiny záškoláctva :
Vonkajšie
Vnútorné

- A, Vonkajšie príčiny môžu byť odvodené od rodinného, školského prostredia i od prostredia rovesníckych skupín.

1, Vonkajšie príčiny odvodené od rodinného prostredia :

Môžu sa vyskytnúť u detí, ktoré pochádzajú z rómskych rodín, viacdetných rodín, z rodín s nižšou sociálnou a kultúrnou úrovňou.

Rodičia prenášajú rodičovské povinnosti na staršie deti, zamestnávajú ich starostlivosťou o mladších súrodencov.

Niektorí rodičia nemajú záujem o výchovu detí, nepoznajú dôležitosť výchovy, majú nezodpovedný postoj k povinnostiam i k vzdelávaniu svojich detí.

Zákon o pomoci v hmotnej núdzi umožňuje potrestať rodičov odobratím sociálnych dávok v prípade opakovanej absencie dieťaťa v škole, čím čiastočne rieši túto situáciu.

2, Vonkajšie príčiny záškoláctva odvodené od školského prostredia :

Môže ísť o niekoľko kategórií detí :

Prvá sú tie, ktoré sú menej nadané a nestačia plniť požiadavky školy.

V druhej sú naopak nadpriemerne nadané, ktoré sa v škole nudia.

Môže ísť tiež o prípady prísneho alebo neobjektívneho vzťahu učiteľa k jednotlivým žiakom.

Príčinou môže byť tiež netaktné, nepedagogické pôsobenie učiteľa (nespravodlivé hodnotenie, nezaujímavé vysvetľovanie, preťažovanie).

Tieto situácie môžu spôsobiť, že sa žiaci začnú škole vyhýbať.

3, Vonkajšie príčiny odvodené z prostredia rovesníckych skupín :

Spolužitie medzi mladými ľuďmi je pre každého žiaka či študenta veľmi dôležité.

Sociálna skupina pomáha utvárať mladému človeku pozitívny obraz o sebe, cíti sa v nej uvoľnený, je v nej často chápaný viac ako v rodine alebo v škole.

Realizuje tam ciele, ktoré nemôže plniť v rodine alebo v škole.
Medzi negatívne stránky niektorých rovesníckych skupín patrí ľahostajný postoj voči autoritám, sklon narúšať sociálne normy, zlomyseľnosť, brutalita.

Sociálna skupina má silný vplyv na niektorých žiakov a študentov v procese rozhodovania sa.

Ak sa mladý človek ocitne v situácii voľby ísť do školy, alebo nie, tento proces rozhodovania urýchli často sociálna skupina.

B, Vnútorné príčiny záškoláctva :

Patria sem tie, ktoré vyplývajú z osobnosti mladého človeka.
Ide o také prejavy, ako je labilita nervovej sústavy, psychosociálna nezrelosť, znížená adaptabilita, emočná labilita, poruchy správania, zvýšená agresivita.

Čo hovoria o príčinách záškoláctva výsledky výskumu, ktorý uskutočnil ÚIPŠ :

Za najčastejšie príčiny záškoláctva sa podľa výsledkov výskumu považuje:

-nezáujem o vyučovanie (35,1 %),
-prispôsobenie sa kamarátom (29,0 %),
-strach z následkov nesplnenia školských povinností (17,6 %),
-využitie vhodnej situácie (9,5 %),
-iné dôvody (2,0 %);
-za iné dôvody považovali žiaci napríklad to, že zmeškali autobus, nemali vhodné školské pomôcky.

Ako vidieť, zistené výskumné údaje korešpondujú s teoretickým poznaním potvrdeným odborníkmi z praxe.
( Bakošová, 2005 s. 140-143 ) 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.