referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Šikanovanie
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 968
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Šikana pochádza z francúzskeho slova „ chicane“ , čo znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie.

Prejavy šikanovania : ( fackovanie, kopanie, ničenie vecí, liatie vody do aktovky, rozšliapanie desiaty, hrubé nadávky, )

Šikanovanie : definujeme ako násilné ponižujúce správanie jednotlivca alebo skupiny voči slabšiemu jedincovi.

Ako šikanovanie môže byť tiež označené opakované posmešky, alebo zahanbujúce poznámky o rodine.

ŠIKANOVANIE – znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie. Šikanu možno definovať ako násilné ponižujúce správanie jednotlivca alebo skupiny voči slabšiemu jedincovi, ktorý nemôže zo situácie uniknúť a nie je schopný účinne sa brániť.

Čo je šikanovanie : Za šikanovanie sa považuje keď silnejší žiak alebo žiaci pre vlastné potešenie, často opakovane, ubližuje druhým.

Aktéri šikany :

Pri stretnutí s agresormi je zarážajúce, že väčšinou nemajú pocit viny, netrápia sa tým, že niekomu ublížil a zaslúžený trest vnímajú ako krivdu. Nedokážu si pripustiť svoju vinu a tú skôr pripisujú obeti ( racionalizácia ) , alebo prisudzujú obeti svoje vlastné agresívne správanie ( projekcia )

V začiatkom sa to deje nenápadne, „ testíkov „ / strkanie, nadávanie, schovávanie vecí / príp. odmietnutie, prehliadnutie, zosmiešňovanie, a ohováranie.

Neskôr sa otravovanie života obeti stupňuje a zdokonaľuje.

Nastupuje fyzické násilie / bitie, krádež a poškodzovanie vecí /

Prečo býva človek šikanovaný ? Nie je to preto, že by si to nejako zaslúžil. Chyba nie je v ňom, ale v zlých vzťahoch medzi spolužiakmi, v ktorých prevláda bezohľadnosť a násilie.

Šikanovanie je výraz pre prenasledovanie, zámerné, zbytočné obťažovanie, nespravodlivé obviňovanie, trestanie, týranie.

V právnej praxi býva pojem šikanovanie používané ako synonymum pre úmyselné, jednanie, ktoré je namierené proti inému subjektu a ktoré útočí na jeho ľudskú dôstojnosť.

Z trestného hľadiska je možné šikanovanie postihnúť, ak sú splnené 2 podmienky trestnej zodpovednosti, t.j. je naplnená stránka materiálnej a formálnej.

Materiálna stránka trestného činu spočíva v tom, že sa páchateľ dopustil jednania, ktoré napĺňa znaky konkrétneho trestného činu tak ako je vymedzený v trestnom zákone.

Formálna stránka spočíva v úmysle páchateľa takéhoto jednania sa dopustiť. / predpoklad, že ide o páchateľa trestne zodpovedného /, a že miera spoločenskej nebezpečnosti jeho jednania dosahuje intenzitu uvedenú v zákone.

Z hľadiska materiálnej podmienky je nutné, aby jednanie páchateľa bolo zaradené pod skutkovú podstatu niektorého trestného činu.

Šikanovanie – napĺňa skutkovú podstatu viacerých trestných činov :

– obmedzovanie osobnej slobody /Zavieranie obeti, nútenie, aby ostal na určitom mieste/
– vydieranie / obeť je nútená pod vyhrážkou, násilím plniť úlohy /
Pod násilím, vyhrážkam iných núti, aby niečo konal, alebo trpel /
– krádež / pod násilím, vyhrážkou chce sa zmocniť cudzích vecí /
– ublíženie na zdraví / šikanovanie sa môže prejaviť aj na zdravotnom stave poškodeného, môže mať za následok spôsobenie ujmy na zdraví /
– poškodzovanie cudzej veci / zámerné a úmyselné ničenie materiálnych hodnôt a vecí /

Založené na úmyselnom poškodzovaní vecí obete.

Ak dochádza k šikanovaniu detí v priebehu vyučovania nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú ujmu školské zariadenie.
Za šikanovanie sa považuje to, keď jeden alebo viac žiakov úmyselne, väčšinou opakovane ubližuje druhým.

Znamená to, že Ti niekto, komu sa nemôžeš brániť, robí, čo Ti je nepríjemné, čo Ťa ponižuje, lebo to proste bolí.
Strká do teba, nadáva Ti, schováva Ti veci, bije ťa.
Znepríjemňuje život aj inak / ohovára ťa, intriguje proti tebe, navádza spolužiačky, aby sa s tebou nehovorili, a nevšímali si ťa. /
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: KOLÁŘ, MICHAL Skrytý svět šikanovávaní ve školách, Príčiny, diagnostika a praktická pomoc. I. vyd. Praha : Portál, 1997. 127 s. ISBN 80-7178-123-1
Podobné referáty
Šikanovanie SOŠ 2.9781 754 slov
Šikanovanie SOŠ 2.9403 1972 slov
Šikanovanie 2.9797 3658 slov
Šikanovanie 2.9634 974 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.