referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zlatica
Streda, 28. februára 2024
Rola matky
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 233
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Matka
zastáva už po mnoho generácií ústrednú pozíciu v rodine a je jej prisudzovaná funkcia zjednocujúceho a stmeľujúceho činiteľa. Je s ňou spájaná stránka citová a výchovná.

Kladú sa na ňu najväčšie požiadavky a nároky.

Správne plnenie role matky v rodine vyžaduje predovšetkým vyspelosť po stránke psychickej aj fyzickej na zvládnutie zložitých úloh spojených s funkciou dobrej matky a tiež plniť všetky úlohy a činnosti spojené s rolou otca, pretože dnes je možné hovoriť o takmer plnej zastupiteľnosti týchto dvoch rolí.

Matke by nemala chýbať ani rola estetického činiteľa v rodine, ktorá je tvorená obvykle inými prvkami než u otca, u ktorého sa väčšinou spája s umeleckou oblasťou.

Estetizačná rola matky v rodine sa prejavuje predovšetkým v celkovej atmosfére, pohode, vzhľade bytu i v správaní jednotlivých členov rodiny. Je to práve to ovzdušie, ktoré vie vytvoriť iba žena.

Taktiež by tu nemala chýbať vyváženosť rozhodovania medzi otcom a matkou i spoločný prístup k otázkam zábavy a odpočinku vo voľnom čase.

Matky poriadajú oveľa častejšie rodinné a priateľské stretnutia a pripadá im často aj dôležitá rola hostiteľky. V medzirodinných vzťahoch, t. j. medzi vlastnou a manželovou rodinou, majú úlohu sprostredkovateľky.

Podobne ako u otca i u matiek existuje niekoľko od seba ťažko oddeliteľných typov.

Patrí k nim:

1, Matka nekompromisná - má blízko k osobnosti, o ktorej sa hovorí „prísna, ale spravodlivá".

Dominantnou vlastnosťou je prísnosť k deťom, ale i k sebe, manželovi a príbuzným. Vytvorila si svoje normy a zásady, ktoré striktne dodržuje a nie je ochotná urobiť žiadne výnimky.

Rolu matky berie ako povinnosť, z ktorej neexistuje únik a ktorá sa musí plniť vždy presne a bez odkladu.

Výchovným prostriedkom sú pre ňu väčšinou tresty, zriedka odmeny. Deti z nej majú strach, rešpektujú ju ďaleko viac ako ostatných členov rodiny. Ona sama chápe život ako nutnú a neradostnú záležitosť.

Nedá sa povedať, že by svoje deti a rodinu nemala rada, pozerá sa však na ne prísnymi očami. Atmosféra v takejto rodine sa podobá skôr kláštornému životu než domovu, v ktorom sa má človek cítiť príjemne a dobre.

2, Matka egoistická - nemá obvykle svoje deti príliš rada.
Stala sa matkou skôr akýmsi nedopatrením a dáva to tiež patrične najavo. Jej nepriateľský postoj k okoliu pramení obvykle z jej negatívnych osobnostných vlastností.

Môže to byť ale aj dôsledok nesprávnej výchovy v rodine, v ktorej vyrastala alebo nepochopenie rodičov či rozmaznávanie.

Vychováva deti bez nežnosti a láskavosti. Netají sa tým, že ju deti otravujú i obťažujú, a že by bola bez nich oveľa spokojnejšia.

Jej vláda v rodine sa vyznačuje zlobou, vyvolávaním konfliktov a hádok. Podceňuje svoje okolie, deti a rodinu. Neuznáva ich názory, bráni akejkoľvek kritike.

Matka nevyrovnaná, úzkostná -- má snahu byť dobrou matkou a kamarátkou svojim deťom, ale príliš sa jej to nedarí.

Chýba jej potrebný pokoj a vyrovnanosť, stále má problémy so zvládaním aj tých najmenších rodinných konfliktov.

Nedokáže si zorganizovať svoju prácu v domácnosti, pri výchove detí si nevie poradiť. Nie je spokojná sama so sebou, podceňuje svoje schopnosti a možnosti pri výchove detí, ale aj pri domácich prácach a pri styku s okolitým svetom. Správa sa ako „veľké dieťa", ktoré samo potrebuje pomoc a oporu.

V nažívaní so staršími generáciami sa neprejavuje nijak negatívne, pretože nie je vyvolávateľkou konfliktov. Skôr sa chápe ako ten, komu je treba pomáhať.

Býva často obeťou starých rodičov z jednej aj z druhej strany, pretože jej svojou starostlivosťou veľakrát viac škodia ako pomáhajú.

3, Matka milujúca
- materský typ - je to veľmi žiadúci a spoločensky uznávaný typ matky z hľadiska výchovy detí i z hľadiska celkového nažívania v rodine.

Jedná sa o stelesnenie rodičovskej lásky v podobe kamarátstva, sebaobetovania, vcítenia sa do druhého človeka, do jeho radostí i bolestí, umenia odpúšťať a byť veľkorysý v situácii, ktorá to vyžaduje, nezištnej pomoci druhým ľuďom.

Nevyvoláva zbytočné hádky, nepodceňuje prácu iných ľudí. Je statočná, dokáže povzbudiť v pravej chvíli, aj keď je ona sama možno v ťažkej situácii.

Pre svoje okolie znamená zásobáreň dobrej nálady. Prechováva úctu k starým rodičom, pomáha im a dokáže si pre nich vždy nájsť potrebný čas. Je znášanlivá i voči rodičom svojho partnera, poprípade k rodičom partnera svojho dieťaťa.

4, Matka snobská -je určitým protipólom matky milujúcej predovšetkým v tom, že svoj vzťah k deťom i celej rodine sčasti predstiera a snaží sa skôr / ískať obdiv a uznanie okolia než skutočnú lásku. Viac ako výchova detí a rodina ju priťahujú jej záujmy a túžba po spoločnosti, zábave a obdive mužov.

Nemá zmysel pre denný rodinný rytmus a bežný manželský život. Rozhodujúce pre ňu je, ako ju hodnotí okolie, ako ju prijímajú priatelia. Je povrchná a jej záujmy sú nestále.

Deti jej slúžia iba ako prostriedok k predvádzaniu vlastnej osoby, prípadne úrovne rodiny. Máva konflikty so starými rodičmi nielen kvôli výchove detí, ale aj kvôli povrchnému prístupu k rodinnému životu.

Názory svojich rodičov a rodičov svojho partnera považuje za zastaralé a prežité, ktoré je nutné zmeniť. Rada kopíruje spôsob života slávnych ľudí. Dosť často je nespokojná sama so sebou a so svojím životným osudom i partnerom.

5, Matka netradičná, odviazaná - má niektoré vlastnosti matky snobskej. Výchova detí ju veľmi nezaujíma a iba s premáhaním pristupuje k činnostiam ako je výživa, obliekanie či osobná hygiena detí.

Pri tomto type existuje veľká škála podtypov, od aktívnej športovkyne až po ženu vyhranených profesionálnych záujmov.

Svojím správaním sa vyvoláva časté hádky s partnerom i starými rodičmi, jej domácnosť obvykle nesie stopy voľného spôsobu života, čo sa prejavuje napríklad vo varení a domácich prácach, ak ich nevykonáva manžel.

Rada vo výchove detí experimentuje a je propagátorkou emancipácie matky v tradičných materských povinnostiach. Spravidla naráža na odpor svojej i partnerovej rodiny, ktoré nie sú ochotné tolerovať jej „materské výstrelky". /1/ s. 70-72
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.