Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rodina ako základná výchovná inštitúcia


Dieťa v rodine
, ktoré je zdravé a šťastné, je považované z výsledkov výskumu za najvyššiu hodnotu, za radosť, lásku, dar od Boha, šťastie či zázrak.

K jeho zdraviu a šťastiu môžu najväčšou mierou prispieť rodičia svojou citovou výchovou, životom a správaním. Stále totiž platí, že človekom sa rodíme, ale individualitou sa stávame postupne vplyvom rodiny, ale aj školy a širšieho sociálneho prostredia.

Prvé roky v živote dieťaťa sú významné pre jeho psychické a fyzické zdravie, sú zdrojom energie pre jeho budúci život, a preto je dôležité, v akej rodine vyrastá dieťa, akú školu navštevuje a s kým sa kamaráti.

Obidve inštitúcie - rodina i škola - vytvárajú istú atmosféru, ktorá prispieva k sociálnemu vývoju dieťaťa, ak je však atmosféra negatívna, môže mu aj ublížiť.

Čím viac sa o tejto problematike dozvieme, tým lepšie budeme chápať, že deti sú za nedostatky svojho správania zodpovedné len sčasti.

Rodina ako primárna socializačná skupina, je významným socializačným a výchovným činiteľom a je najčastejšie charakterizovaná týmito znakmi:

-rodina je spoločensky schválenou formou stáleho spolužitia,
-rodina sa skladá z osôb navzájom spojených zväzkami krvi, manželstvom alebo adopcie.

-členovia rodiny bývajú obyčajne pod jednou strechou, členovia rodiny spolupracujú medzi sebou v rámci spoločensky uznávanej deľby úloh, pričom jednou z najdôležitejších je výchova a výživa detí. /1/ s. 11

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk