Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Minimálna mzda

Radu hospodárskeho a soc. partnerstva tvoria:

1.Konfederácia odborových zväzov SR
2. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
3.Republiková únia zamestnávateľov
4.Štát to celé zastrešuje.

Tieto organizácie sa vyjadrujú k výške minimálnej mzdy.
V zák. o minimálnej mzde sa uvádza, že výške minimálnej mzdy sa môže upravovať.

Minimálna mzda v súčasnosti je 7.600,- Sk.

Od 1.1.2009 je minimálna mzda 8900,- Sk / 295,50 € /
Od 1.1.2010 je minimálna mzda 307,70 €

Min. mzda sa vyjadruje:


- v hrubej mesačnej mzde
- v odpracovanej hodine zamestnancom (47,60 Sk)

Od 1.1.2009 je minimálna mzda 1,698 € / hod
Od 1.1.2010 je minimálna mzda 1,768 €/ hod

Vzdelávacia politika, jej trendy (celoživotné vzdelávanie)

Politika vzdelávania :

Vzdelávanie je prvkom soc. a ľudského rozvoja. Je jedným z faktorov, kt. ovplyvňuje soc. štruktúru spoločnosti. Dostáva sa do popredia celoživotné vzdelávanie.

Zvýšenie počtu pracujúcich žien zmenilo tradičné miesto rodiny. Informačné technológie sa prejavili novými požiadavkami na nové zručnosti. Zmenili sa aj návyky spotrebiteľov na životný štýl. Sebavzdelávanie- trend.

Vzdelávacia politika – súhrn kokrétn. činn. a opatrení, ktorými štát a ostatné subjekty ovplyvňujú vzdelanie a vzdelávaciu sústavu.
-je to rozhodovanie o vzdelávacích inštitúciach o prístupe k vzdelaniu o cieľoch o obsahu vzdelania a o spôsobe riadenia a financovania v školstve

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk