referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Utorok, 19. januára 2021
Uplatnenie zamestnaneckej prémie za rok 2009 v praxi
Dátum pridania: 16.03.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 531
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Príklad č.1:

Pán Vyskočil bol od januára do apríla 2009 zamestnaný ako kurič v riadnom pracovnom pomere u istej s. r. o. v SR, s mesačným príjmom zo závislej činnosti vo výške 320 €.

Od mája do augusta bol nezamestnaný. V mesiacoch september a október pracoval na dohodu o vykonaní práce s mesačným príjmom 300 €.

Od novembra 2009 sa zamestnal na dobu neurčitú (uzatvoril pracovnú zmluvu) ako vrátnik, s mesačným príjmom 350 €.

Do posudzovaných príjmov sa podľa § 32a ZDP ods. 1 písm. a) bod 1 započítavajú aj príjmy dosahované na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (za podmienky, že je splnený časový test - posudzované príjmy zamestnanec poberá aspoň 6 kalendárnych mesiacov v hlavnom pracovnom pomere).

Mesiace, za ktoré zamestnanec dosahoval posudzované príjmy iba na základe dohôd sa do časového testu nezapočítavajú.

Zamestnanec splnil podmienky nároku na zamestnaneckú prémiu za rok 2009 :
(spolu 4 x 320 + 2 x 350 + 2 x 300 = 2 580 €> 1 773 €) a tieto príjmy poberal aspoň 6 mesiacov – mesiace, v ktorých pracoval na dohodu o vykonaní práce sa nezapočítavajú.

Okrem toho mal v roku 2009 príjem vo forme úrokov z vkladov na vkladných knižkách a príjem vo forme úrokov zo stavebného sporenia (tieto príjmy považuje daňovník zrazením dane za daňovo vysporiadané a neuvádza ich už do daňového priznania).

V mesiacoch jún až september 2009 prenajímal rekreačnú chatku za 85 € mesačne. (Celkový príjem z prenájmu nehnuteľnosti bol 340 €. Tento príjem sa považuje za oslobodený od dane do výšky 5-násobku životného minima, čiže pre rok 2009 do výšky 894,60 €, keďže v tomto prípade nejde o zdaniteľný príjem, zamestnanec nestráca nárok na zamestnaneckú prémiu).

Príklad č. 2:

Pán Smutný počas celého roku 2009 poberal príjmy zo závislej činnosti z Českej republiky (mal uzatvorenú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú), s mesačným príjmom 12 000 CZK.

Okrem toho sa stal v SR poberateľom riadneho starobného dôchodku k 1. 1. 2009.

Daňovník v obidvoch prípadoch nesplnil podmienky vzniku nároku na zamestnaneckú prémiu.

Výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2009 :


Ak zamestnanec poberal posudzované príjmy zo závislej činnosti v zdaňovacom období počas 12 kalendárnych mesiacov a splnil všetky vyššie uvedené podmienky, má nárok na zamestnaneckú prémiu v plnej výške.

Ak zamestnanec pracoval iba časť roka alebo v niektorých mesiacoch poberal príjmy na základe niektorej z dohôd mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce
(ktoré sa nezahŕňajú do časového testu 6 mesiacov), má nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie podľa počtu mesiacov, za ktoré poberal príjmy.

Výpočet výšky zamestnaneckej prémie za rok 2009:


Príjem (ročný) zo závislej činnosti
Výpočet zamestnaneckej prémie za rok 2009 :
Príjem do 1 773 € :
do 6-násobku minimálnej mzdy (mesačný príjem
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.