referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Volebný systém do NR SR
Dátum pridania: 29.06.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bacil
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 5 742
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 23.9
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 39m 50s
Pomalé čítanie: 59m 45s
 

V Ústave Slovenskej republiky je toto aktívne a pasívne volebné právo charakterizované takto: „Volebné právo je všeobecné rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním.. Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.”4 Na inom mieste ústava stanovuje: „Poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním. Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.”5

1.2 Volebné systémy

Pojmom volebný systém sa označuje „legislatívny základ spôsobu volieb”6. Volebný systém určuje pravidlá na prerozdeľovanie mandátov v zastupiteľskom orgáne, v našom prípade NR SR, na základe odovzdaných hlasov voličov. Volebný systém je „súhrn všetkých pravidiel či sociálnych noriem, ktoré regulujú volebné vzťahy.”7 Ústava SR hovorí o základných princípoch volebného systému a konkrétne postupy volieb sú upravené v Zákone o voľbách do NR SR.
Do úvahy treba brať aj ďalšie normy, ktoré majú vplyv na volebný systém. Ich pôsobenie spôsobuje napríklad iný prejav toho istého typu volebného systému. Sú to normy organizačne upravujúce postup riešenia volebných otázok, morálne pravidlá uplatňované vo vzťahoch medzi kandidujúcimi subjektami a pod.
V užšom slova zmysle sa volebný systém charakterizuje ako spôsob rozdeľovania mandátov, ktorý je sprostredkujúcim článkom medzi výsledkom hlasovania a konkrétnym zložením voleného orgánu. Prostredníctvom volebného systému sa technicky prevádza vôľa občanov na počet mandátov v zastupiteľskom zbore a tak sa napĺňa primárna úloha volieb, teda účasť občanov na politickom rozhodovaní v štáte. Takto definovaný volebný systém sa stotožňuje s volebnou formulou t.j. „spôsobom akým sa prevádzajú alebo prepočítavajú hlasy voličov pri rozdeľovaní mandátov medzi volené strany a ich kandidátov.”8 Podľa tohto kritéria vzniká základné rozdelenie volebných systémov na väčšinový a pomerný volebný systém.
Volebná formula spolu s veľkosťou volebného obvodu sú najvýznamnejšie faktory volebného systému. Na základe volebnej formule sa definuje základné delenie volebných systémov na väčšinové a pomerné. Väčšinový volebný systém je založený na jednomandátových volebných obvodoch, v ktorých víťazí kandidát s najväčším počtom hlasov a pomerný volebný systém je naopak založený na viacmandátových volebných obvodoch, pričom pomer obdržaných mandátov v parlamente zodpovedá pomeru získaných hlasov pre danú politickú stranu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.