referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Rodičovská dovolenka
Dátum pridania: 13.10.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Fakulta
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 361
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 


Zásady pre obidva nové príspevky

1, Rodičovský príspevok:
- od januára začne platiť jednotných 190 € mesačne pre všetkých rodičov,
- súčasný dvojstupňový systém (164 a 256 €) sa zruší,
- nové pravidlá nebudú platiť retroaktívne (kto doteraz poberal 164 € resp. 256 € bude ich dostávať aj naďalej).

2, Príspevok na starostlivosť o dieťa:
- doteraz bola jeho výška 164 €,
- od nového roka sa zvyšuje na 300 €,
- nemožno ho poberať súčasne s rodičovským príspevkom,
- slúži na úhradu nákladov na jasle či opatrovateľku,
- rodičia musia náklady dokladovať.

Zhrnutie a zopakovanie

Jednotná výška rodičovského príspevku, možnosť pracovať popri poberaní rodičovského príspevku a zásadné zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa.

To sú hlavné zmeny, ktoré prináša novela zákona o rodičovskom príspevku a mali by vstúpiť do platnosti od januára 2011. Ministerstvo navrhlo zaviesť jednotnú výšku rodičovského príspevku, tak ako to bolo do konca roku 2009. Nie však v pôvodnej výške 164,22 €, ale zvýši ju o 26 €, teda na 190,10 €.
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka. Táto dávka sa nemá poskytovať vo väzbe na to, či jej poberateľ bol alebo nebol poistený. Okrem toho sa poskytuje pokiaľ dieťa nedosiahne 3 roky. V prípade detí, ktoré majú dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, sa poskytuje do 6 rokov veku dieťaťa. Ak sú zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (náhradné rodiny), rodičovský príspevok sa poskytuje počas 3 rokov odo dňa zverenia, najdlhšie do 6-tich rokov veku dieťaťa.

Rodičia si môžu vybrať
Rezort v novele navrhuje zrušiť nezmyselný zákaz vykonávať zárobkovú činnosť. Poberateľ rodičovského príspevku bude môcť po novom podľa vlastného rozhodnutia pracovať. Výška príjmov z tejto činnosti nemá vplyv na nárok na rodičovský príspevok ani na jeho výšku. Rodičovi sa poskytne dostatočný priestor na možnosť voľby, či sa bude o dieťa starať osobne, alebo zabezpečí starostlivosť inak (výber fyzickej, právnickej osoby a zariadenia je na rodičovi). Zároveň sa odstraňuje povinnosť rodičov nahlasovať nástup do zamestnania úradom práce.
Okrem toho táto zmena prináša aj zrušenie jednorazového príspevku rodičovi pri nástupe do pracovného pomeru. Ide o príspevok 25 % z prostriedkov, ktoré ušetril rodič štátu na dávkach tým, že začal pracovať a o nárok na rodičovský príspevok prišiel.

Jasle zaplatia eurofondy
Ďalšia navrhovaná zmena je zvýšiť príspevok na starostlivosť o dieťa na 300 € mesačne na základe preukázaných nákladov uhradených rodičmi. Zvýšenie hornej hranice príspevku umožní prístup k takýmto službám predovšetkým rodičom s nízkym príjmom. Zároveň sa však ponecháva možnosť poskytnúť príspevok 41 € mesačne bez preukázania výdavkov v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí dospelá fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia alebo zárobkovočinný rodič.
Ak sa rodič rozhodne vrátiť do práce skôr ako dieťa dosiahne 3 roky, bude mať k dispozícii viac prostriedkov na úhradu nákladov na starostlivosť o dieťa. Táto politika je v súlade s politikou EÚ pri podpore vstupu resp. návratu matiek do zamestnania. Preto tento príspevok nebude poskytovaný zo štátneho rozpočtu, ale z eurofondov.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.