Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Stolovanie

STOLOVANIE

Každé stolovanie má svoju logiku. Stolovanie je prostriedok a prejav určitej úrovne, pod ktorú by každý normálny človek nemal klesnúť. Pri stolovaní sa zvyčajne najvýraznejšie prejavuje pripravenosť k spoločnému styku, sebaovládanie, spoločenský takt, ovládanie pravidiel spoločenského správania, zdvorilosť a slušnosť. Existuje mnoho zemí, v ktorých sa ľudia posudzujú podľa ich chovania pri stole.
Najvhodnejší časový rozvrh jedál je, že jesť by sa malo 5-krát denne menšie porcie. Výdatnejšia strava sa doporučuje v ranných hodinách. Večera by mala byť ľahšia.

SPRÁVANIE SA PRI STOLE
K stolu pristupujeme vždy upravení, učesaní, s čistými rukami. Stoličky hrmotne neodstrkujeme a zasadneme vždy až po starších. Pri jedle majú byť obidve ruky na stole, a nie opreté a nemajú byť ani pod stolom na kolenách. Nedotýkame sa hneď prineseného jedla a "nevrhneme" sa naň v tom momente ako sadneme za stôl. Posadíme sa ku stolu k prázdnemu tanieru a čakáme kým prinesú jedlo.
K jedlu prídeme vždy včas, aby na nás ostatní nemuseli čakať. Jeme potichu, nemľaskáme a neštrngáme príborom. Pri jedle má byť prostredie príjemné, preto smutné udalosti, nechutné a nepríjemné veci nespomíname. Keď máme plné ústa, nehovoríme. Na tanier si naberieme iba toľko, koľko zjeme. Ak počas stolovania žena vstane, nevstávajú všetci muži, ale len muž po jej pravici. Pri stolovaní neodchádzame od stolu, ak nie je na to vážny dôvod. Je to určitou urážkou hostiteľa, pretože hostiteľ usadá za stôl a vstáva od stolu ako prvý.


Zasadací poriadok – alebo ako usadiť svojich hostí
Hostiteľka a hostiteľ sedia oproti sebe buď za užšími časťami stola alebo pri širších uprostred. Pri usádzaní hostí k stolu sa opäť uplatňuje staré dobré pravidlo spoločenskej prednosti:
- starší majú prednosť pred mladšími,
- ženy pred mužmi,
- spoločensky významní pred menej významnými.

Spoločensky významnejšie osoby sedia chrbtom k stene s pohľadom do miestnosti. Ak to nemôžeme dodržať, usadíme túto osobu oproti oknu. Ďalšie kritérium je, že hostiteľ sedí oproti vstupným dverám. Ženy by nemali sedieť na konci stola. Malé deti sedia s matkou alebo s otcom. Pri stole by nemalo ostať žiadne miesto voľné. Miesto vedľa hostiteľa nesmie ostať voľné v žiadnom prípade. Hostiteľ by mal mať vždy niekoho v zálohe, koho by usadil vedľa seba.


SERVÍROVANIE CHODOV A OBSLUHA


Príbory berieme v priebehu chodov postupne z vonkajšej strany. Jedlo a nápoje sa servírujú z pravej strany. Voda by mala byť počas všetkých chodov na stole. Začína sa aperitívom, ktorý má povzbudiť chuť do jedla. Potom nasleduje studený predkrm. Nasleduje polievka, nie je však pravidelným chodom. Vynecháva sa najmä pri večeri. Ďalší chod je teplý predkrm. Neservíruje sa však často. Hlavný chod obsahuje najčastejšie mäso s prílohami. Hlavných chodov môže byť viacero. Po hlavnom chode príde dezert.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk