Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Porušovanie ľudských práv

Podľa: VŠEOBECNEJ DEKLARÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV

2. Každý je nositeľom všetkých práv a slobody, ktoré zakotvuje táto ústava, bez pohľadu na odlišnosti akéhokoľvek druhu ako sú rasa, pohlavie, jazyk, náboženstvo, politické a iné presvedčenie národný alebo socialný pôvod, majetok, rodové alebo iné postavenie.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk