referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Streda, 15. júla 2020
Základné informácie o štúdiu na vysokej škole
Dátum pridania: 09.05.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mirka001
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 988
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 
Školský systém je v každej krajine výsledkom dlhodobého vývoja a predstavuje hlavný článok našej výchovno-vzdelávacej sústavy, ktorej rovnocennou súčasťou sú i školské zariadenia. Štruktúru výchovno-vzdelávacej sústavy určujú zákony a podrobnosti fungovania jej jednotlivých súčastí upravujú vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky. V Slovenskej republike ho tvoria 3 základné typy škôl : primárne, sekundárne, terciárne. Školský systém alebo školská sústava predstavuje súbor všetkých školských inštitúcií, ich fungovanie a prostriedky, ktoré v krajine zaisťujú vzdelávanie. „Pod pojmom školský systém chápeme vonkajšiu štruktúru a organizačné usporiadanie jednotlivých typov a stupňov škôl a ich vzájomnú nadväznosť." (Kováčiková, 2011, s. 73)


Pri vertikálnom členení školského systému rozlišujeme stupne škôl, ktoré majú v rôznych krajinách rôznu dĺžku i rôzne názvy.

 • školy 1. stupňa - základné, primárne, elementárne, počiatočné

 • školy 2. stupňa - nižšie sekundárne školy, vyššie elementárne školy

 • školy 3. stupňa - vyššie sekundárne školy, stredné školy

 • terciárna oblasť - univerzity, odborné vysoké školy


Pri horizontálnom členení školského systému rozlišujeme typy škôl.

 • podľa zamerania obsahu vzdelávania

 • v všeobecnovzdelávacie (základné školy, gymnázia, lýceá)

 • v odborné (konzervatória, stredné odborné školy)

 • podľa zriaďovateľa

 • v štátne

 • v cirkevné

 • v súkromné


• podľa organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu

 • v tradičné

 • v alternatívne

UNESCO vypracovalo v roku 1997 Medzinárodné štandardy klasifikácie vzdelávania (International Standard ClassificationofEducation) - ISCED. Táto norma pre klasifikáciu vzdelávania vznikla pre vytvorenie kompatibility a možného porovnávania školstva v Európe. Uplatňuje sa v rámci Štátneho vzdelávacieho programu. Uvedená klasifikácia je akceptovaná medzinárodnými organizáciami - UNESCO, OECD. Podľa ISCED sa rozlišuje 7 úrovní vzdelávania:


 • ISCED 0 - predprimárne vzdelávanie - programy pre deti predškolského veku, cieľom je uvedenie detí do prostredia školského typu, nástupný vek sú zvyčajne 3 roky a dieťa pokračuje v ďalšom stupni vzdelávania okolo 5.-7. roku

 • ISCED 1 - primárne vzdelávanie - začiatok systematického vzdelávania, kladie základy čítania, písania a matematiky, typický vek vstupu je 5.-7. rokov, dĺžka primárneho vzdelávania je 4 až 6 rokov

 • ISCED 2 - nižšie sekundárne vzdelávanie - začiatok predmetovo usporiadaného vzdelávania, vyučovanie koordinuje učiteľ a jeho poslaním je formovanie základných schopností a základov pre celoživotné vzdelávanie, typický vek nástupu na nižšie sekundárne vzdelávanie je 10 až 12 rokov, tento typ vzdelávania trvá 2-4 roky

 • ISCED 3 - vyššie sekundárne vzdelávanie - začína po skončení povinnej školskej dochádzky, poskytuje všeobecné vzdelanie ako prípravu na vysokoškolské štúdium alebo zabezpečuje odbornú prípravu, vek nástupu je 14-16 rokov a trvá 2-5 rokov

 • ISCED 4 - postsekundárne vzdelávanie - vyžaduje ukončenie 3. Úrovne vzdelávania, zahŕňa všetky programy medzi sekundárnym a terciárnym vzdelávaním, sú to programy odbornej prípravy, špecializované vedúce k dosiahnutiu kvalifikácie pre štúdium vyššej úrovne bez ohľadu nato, v ktorej inštitúcii sú organizované, trvá 2 roky

 • ISCED 5 - prvý stupeň terciárneho vzdelávania - vysokoškolské vzdelávanie bakalárske, magisterské štúdium na vysokých odborných školách a ďalšie vzdelávanie, ktoré nesmeruje priamo k vedeckej kvalifikácii, vyžaduje ukončenie 3. resp. 4. úrovne vzdelania, tento typ vzdelávania trvá 3-5 rokov

 • ISCED 6 - druhý stupeň terciárneho vzdelávania - sú to programy vedúce k získaniu vedeckej kvalifikácie, vyžaduje úspešné ukončenie 5. úrovne, záverečnou prácou je doktorská alebo dizertačná práca, ktorá je výsledkom vlastného výskumu, typická dĺžka trvania sú 3 roky

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.