referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Streda, 15. júla 2020
Základné informácie o štúdiu na vysokej škole
Dátum pridania: 09.05.2013 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mirka001
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 988
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.9
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 9m 50s
Pomalé čítanie: 14m 45s
 
Zmeny v našej spoločnosti po roku 1989 sa odrazili aj v oblasti školstva.  Nastali zmeny v školskom systéme, v učebných osnovách a plánoch na všetkých úrovniach vzdelávania. Systém základných a stredných škôl bol novelizovaný v roku 1990 Zákonom č. 171/1990 Z.z. a to v týchto oblastiach:


 • základná škola sa predlžuje na deväť rokov

 • na školách sa nepovoľuje činnosť politických strán a politických hnutí

 • umožňuje sa zriaďovať súkromné a cirkevné školy

 • upravuje sa dĺžka štúdia na niektorých stredných školách

 • upravujú sa názvy niektorých typov škôl

 • povinná školská dochádzka sa skrátila z desiatich rokov na deväť

Trvanie povinnej školskej dochádzky sa znova upravilo v roku 1998, kedy zákon č. 6/1998 Z.z. doplnil zákon č. 29/1984 Z.z.. Povinná školská dochádzka sa opäť predĺžila na desať rokov.


Súčasný školský systém sa riadi zákonom č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) o výchove a vzdelávaní. Tento zákon nadobudol platnosť 1. septembra 2008. Nový školský zákon priniesol tieto zmeny:

 • požiadavka ovládať aspoň dva cudzie jazyky

 • zrušil úroveň maturít na gymnáziách

 • v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa bude výchovno-vzdelávacích zariadeniach sa bude výchovno-vzdelávacia činnosť uskutočňovať podľa výchovného programu

 • výchova a vzdelávanie na školách sa má uskutočňovať prostredníctvom dvojúrovňového vzdelávacieho programu: štátny a školský vzdelávací program

Zákon tiež stanovil 10 ročnú povinnú školskú dochádzku, ktorá sa začína dovŕšením 6 roku života a končí sa v školskom roku, kedy žiak dosiahol 16 rok života. Povinná školská dochádzka sa plní v základných, stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.


Podľa školského zákona je výchova a vzdelávanie založené na princípoch:

 • rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu

 • zákazu všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie

 • rovnoprávnosti postavenia škôl bez ohľadu na zriaďovateľa

 • zákazu používania telesných trestov a sankcii

 • bezplatnosti vzdelania v materských školách u žiakov v predškolskom veku, základných škôl a stredných škôl

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.