referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Streda, 28. septembra 2022
Občianský zákonník - §137-142 podielové spoluvlastníctvo
Dátum pridania: 24.10.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: syko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 656
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Bakalárske štúdium - 1 ročník


Ekonomická fakulta Univerzity M.Bela,
detašované pracovisko Spišská Nová Ves


Seminárna práca z predmetu
Občianske právo
Občiansky zákonník
č. 40/1964 Zb.
Zmenený a doplnený: zákonom č. 58/1969 Zb., zákonom č. 131/1982 Zb., úplné znenie č. 70/1983 Zb., zákonom č. 94/1988 Zb., zákonom č. 188/1988 Zb., zákonom č. 87/1990 Zb., zákonom č. 105/1990 Zb., zákonom č. 116/1990 Zb., zákonom č. 87/1991 Zb., zákonom č. 509/1991 Zb., úplné znenie č. 47/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom č. 278/1993 Z.z., zákonom č. 249/1994 Z.z., zákonom č. 153/1997 Z.z., zákonom č. 211/1997 Z.z., zákonom č. 252/1999 Z.z., zákonom č. 218/2000 Z.z., zákonom č. 261/2001 Z.z. a zákonom č. 281/2001 Z.z.
Druhá hlava

Spoluvlastníctvo

§ 137 – §142 - Podielové spoluvlastníctvo


Na úvod charakteristiky podielového spoluvlastníctva je vhodné použiť citáciu § 124 prvej hlavy, druhej časti, Občianského zákonníka, kde je definované „ Všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti a poskytuje sa im rovnaká právna ochrana“ , čo znamená, že nemôže byť spochybnené vlastnícke právo ani pri viacerých vlastníkov, a každý spoluvlastník má rovnaké práva dotýkajúce sa jeho vlastníctva.
Podielové spoluvlastníctvo je vyjadrené mierou podielu akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci, ak právny predpis neustanovuje ináč, alebo ak to nebolo dohodnuté, sú podiely všetkých spoluvlastníkov rovnaké. O veľkosti podielu môže rozhodnúť napríklad podiel z dedičstva, kúpou, darovaním, rozhodnutím štátneho orgánu, reštitúciou, alebo na základe iných skutočnosti uvedených v zákone.
Právne úkony vykonávajú spoluvlastníci spoločne a nerozdielne, čo znamená asi to, že žiaden zo spoluvlastníkov nemôže konať bez vedomia a na úkor ďalších vlastníkov spoločnej veci, alebo bez ich súhlasu. O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Napríklad, ak by išlo o prenájom nehnuteľnosti, ktorej sú spoluvlastníci traja vlastníci v rovnakom diele t.j. 1/3 , k prenájmu by mal stačiť súhlas dvoch z troch spoluvlastníkov, čím by sa splnila podmienka väčšiny podľa veľkosti podielov tj. 2/3 spoluvlastníkov. Tým by samozrejme nezanikol tretiemu spoluvlastníkovi nárok na podiel zo zisku z prenájmu (hospodárenia ) spoločnej nehnuteľnosti.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.