referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Vyššie územné celky
Dátum pridania: 02.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ajaml
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 197
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
V y š š i e ú z e m n é c e l k y
Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov

Reforma verejnej správy, ktorej spustenie sa malo stať jedným z hlavných splnených cieľov vládnutia Dzurindovho kabinetu, bola naštartovaná predčasne. Viedla sa viac než dvojročná celospoločenská diskusia o podobe územno-správneho usporiadania SR, najmä o počte vyšších územných celkov (VÚC).Rozhodovalo sa medzi 8 alebo12 VÚC, alebo o modeli 3+1 (členenie na západo-, stredo-, východoslovenský kraj a Bratislava). Nakoniec sa zriadilo 8 samosprávnych krajov. Reforma verejnej správy sa v praxi začala realizovať voľbami do VÚC a prenosom prvých kompetencií štátu na samosprávy obcí 1. januára. Národná rada SR sa uzniesla na zákone dňa 4. júla 2001, ktorý vymedzuje:
Vyšší územný celok - je samosprávny kraj. Samosprávny kraj (SSK) je PO, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Je samostatný územný samosprávny a správny celok SR.
Na území SR sa zriadili tieto samosprávne kraje:
1. Bratislavský (so sídlom v Bratislave) – predsedom je Ľubo Roman
2. Trnavský (v Trnave) – Peter Tomeček
3. Trenčiansky (v Trenčíne) – Štefan Štefanec
4. Nitriansky (v Nitre) – Milan Belica
5. Žilinský (v Žiline) – Jozef Tarčák
6. Banskobystrický (v BB) – predsedom je Milan Marčok
7. Košický (v Košiciach) – Rudolf Bauer
8. Prešovský (v Prešove) – Peter Chudík

Aké by mali byť znaky VÚC
Zákonom schválené samosprávne kraje sú v podstate novovytvorené umelé celky. Ani jeden z nich nenadväzuje na historickosprávne členenie územia Slovenska. Samosprávny charakter novozriadených vyšších územných celkov (VÚC) vyvoláva potrebu vzniku a používania ich vlastnej symboliky, a to erb, vlajka a pečať. Symboly VÚC by sa mali jasne odlišovať od štátnych, mestských i obecných symbolov. Spoločným prvkom všetkých znakov samosprávnych krajov je biely lem. Pre Nitriansky SSK sa odporúčajú tri lipové prúty, pre Trenčiansky tri javorové listy, pre Trnavský veniec z troch obilných klasov, pre Bratislavský strapec hrozna, pre Prešovský tri smreky, pre Žilinský vetvička ihličnatého stromu, pre Banskobystrický tri duby a pre Košický tri ruže. SSK predkladá Ministerstvu vnútra SR návrh symbolov na zápis do Heraldického registra SR.

Pôsobnosť SSK
SSK sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Z. č. 302/01, Príručka pre volebných predstaviteľov a pracovníkov v samospráve
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.