referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vendelín
Utorok, 20. októbra 2020
Koncepcia prevencie kriminality v pôsobnosti MV SR
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 721
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Dlhodobý výskum realizovaný v mnohých krajinách totiž ukázal napríklad na priamu súvislosť medzi výchovou v ranom detstve, neúspechmi v škole a ťažkosťami mladých v zamestnaní a vývinom ich tzv. kriminálnej kariéry.

˛ Terciálna prevencia sa zameriava na skupiny a jednotlivcov, ktorí sa už dopustili trestnej činnosti, alebo sa už stali jej objektami. Ide tu vlastne o predchádzanie ďalšej trestnej činnosti, o prevenciu jej recidívy.

Niektorými aktivitami prispieva k primárnej sociálnej prevencii aj Policajný zbor, zvýšenou mierou sa však podieľa na sekundárnej a terciálnej prevencii. Situačná prevencia zločinnosti vychádza z faktu, že určité druhy kriminality sa objavujú v určitej dobe, na určitých miestach a za určitých okolností. Napríklad sa zistilo, že pouličné bitky medzi podnapitými mladými mužmi sa odohrávajú najmä v piatok v noci pred zábavnými zariadeniami. Zmeniť tieto situácie je jednoduchšie a časovo menej náročné, ako prevychovávať potenciálnych pouličných bitkárov, aby sa zdržali násilia. Ponúkajú sa riešenia ako zákaz podávania alkoholu na takýchto podujatiach, zatvorenie zábavných zariadení o niečo skôr, zlepšenie verejnej dopravy neskoro v noci, alebo posilnenie policajných hliadok na uliciach so zlou povesťou. Pre situačnú prevenciu je teda dôležité plánovať a riadiť fyzické a sociálne prostredie takým spôsobom, ktorý zníži možnosti páchať trestnú činnosť, alebo zvýši riziko, že páchateľ bude odhalený. Situačnú prevenciu teda nemožno zužovať len na technické zabezpečenie objektov, obsahuje aj sociálne prístupy. Situačná prevencia patrí k základným preventívnym aktivitám realizovaným Policajným zborom.

Základné princípy prevencie v pôsobnosti MV SR.


K dôležitým východiskovým aspektom Koncepcie prevencie kriminality v pôsobnosti MV SR patria základné princípy prevencie. Ich význam je daný tým, že sú to určité vedúce idey prevencie, premietajúce sa v praktickej realizácii preventívnych aktivít. Základným princípom koncepcie prevencie kriminality je princíp jednoty prevencie a represie v činnosti Policajného zboru. V praxi sa niekedy stretávame s názormi, že najlepšou prevenciou je represia. Súčasný svetový trend v práci polícií smeruje však k realizácii vlastných preventívnych programov a k aktívnej účasti na programoch iných subjektov. Preto podobne ako represia, aj prevencia uskutočňovaná Policajným zborom sa musí stať vysoko odbornou, profesionalizovanou činnosťou a nielen vedľajším produktom represie.
V princípe aktuálneho zamerania prevencie kriminality vidíme nielen časovú ale aj miestnu dimenziu. Ide tu o aktuálnosť v určitom regióne alebo lokalite.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: "Program vlády SR v boji proti zločinnosti vrátane účinného pôsobenia prevencie". Zákon NR SR č. 171 z roku l993 o Policajnom zbore, Rezolúcia OSN č.33 z r. 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.