referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Koncepcia prevencie kriminality v pôsobnosti MV SR
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 721
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Skúsenosti zo zahraničia svedčia o tom, že účinnosť prevencie závisí aj od regionálnych a miestnych aktivít. Žiadny ústredný orgán nemôže postihnúť špecifiká miest, obcí, štvrtí či ulíc. Prevencia kriminality môže byť úspešná len vtedy, ak vychádza z konkrétnej analýzy kriminality, jej stavu, štruktúry a dynamiky, jej príčin a podmienok, a to nielen v celoštátnom, ale aj regionálnom a miestnom rámci.
Princíp špecifického prínosu subjektov prevencie kriminality hovorí o profesionálnej úrovni tejto práce. Aby práca mala profesionálnu úroveň, bolo potrebné ujasniť úlohy a postavenie zainteresovaných sekcií a útvarov ministerstva, ako aj služieb a útvarov Policajného zboru. Z toho sa vychádzalo aj pri stanovení obsahového zamerania, ako aj pri voľbe foriem a metód preventívnych aktivít.
Princíp koordinácie aktivít je významnou podmienkou efektívneho využitia ľudských síl, technických a finančných prostriedkov. Pritom nemožno túto koordináciu redukovať len na vnútrorezortnú, ale treba rešpektovať potrebu aj medzirezortnej koordinácie všetkých zainteresovaných zložiek.
V princípe inštitucionálneho a personálneho zabezpečenia prevencie kriminality ide o vybudovanie centrálneho pracoviska zaoberajúceho sa koncepčnými otázkami prevencie, ako aj o kreovanie koordinačných článkov na úrovni regiónov a zabezpečenie účasti zástupcov Policajného zboru v koordinačných a výkonných orgánoch činných v prevencii kriminality na miestnej úrovni. S tým súvisí aj potreba zabezpečenia základnej a špecializovanej prípravy a odborno-metodického vedenia policajtov a pracovníkov rezortu pre prácu v oblasti prevencie kriminality.
Ak má byť systém prevencie na vysokej profesionálnej úrovni, musí byť informačne zabezpečený, zásobovaný domácimi i zahraničnými informáciami a súčasne účinným informačným prepojením subjektov prevencie, čo sa týka kontaktov nielen v rámci rezortu, ale aj s inými rezortmi a zahraničnými partnermi, čo nám umožní uplatňovanie princípu informačného zabezpečenia prevencie kriminality.
Veľmi dôležitý je i princíp kooperácie medzi štruktúrami rezortu a štruktúrami spoločnosti, a to tak formálnymi, ako aj neformálnymi. Okrem spolupráce s formálnymi spoločenskými štruktúrami je potrebné sa usilovať o zvyšovanie právneho vedomia občanov a o ich aktivizovanie na ochranu svojho zdravia, života a majetku a na ich spoluprácu s políciou. Vychádzame z tézy, že o čo budú občania voči kriminalite aktívnejší, o to bude polícia pri jej odhaľovaní a objasňovaní úspešnejšia.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: "Program vlády SR v boji proti zločinnosti vrátane účinného pôsobenia prevencie". Zákon NR SR č. 171 z roku l993 o Policajnom zbore, Rezolúcia OSN č.33 z r. 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.