referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Nedeľa, 29. novembra 2020
Koncepcia prevencie kriminality v pôsobnosti MV SR
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 721
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Opäť sa začína obnovovať preventívne pôsobenie polície na mládež formou spolupráce základných škôl s Policajným zborom, napr. v Bratislave a v Trnavskom kraji sa pokusne realizuje program "Správaj sa normálne", a to tak, že skúsení policajti si v rámci obvodu svojho pôsobiska vezmú do "adopcie" základnú školu, kde žiakov oboznamujú so základnými zásadami právneho správania sa v rôznych životných situáciách, v ktorých sa deti a mladí ľudia ocitajú a ktoré si vyžadujú ich riešenie.

Pri analýze kriminality a vytyčovaní preventívnych programov, pri ich realizácii a hodnotení ich účinnosti je veľmi potrebný i princíp vedecko-výskumnej činnosti. V tomto smere najdôležitejšiu úlohu plní Akadémia Policajného zboru a jej Katedra kriminológie a prevencie ako rezortné vedecko-výskumné pracovisko. Medzinárodná spolupráca

Subjekty prevencie kriminality v SR si za prioritné ciele kladú spoluprácu s Komisiou OSN pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu, nadviazať kontakt s Európskym výborom pre problematiku kriminality a zabezpečiť implementáciu dokumentov Rady Európy, ktoré sa týkajú prevencie do vlastných dokumentov, priebežne sledovať dokumenty EÚ, týkajúce sa problematiky bezpečnosti, rozvíjať spoluprácu v oblasti prevencie a to najmä v rámci krajín V 4, začleniť informácie o dokumentoch, ktoré sa týkajú prevencie, prijatých OSN, RE, EÚ, krajinami V 4, do systému školení osôb pôsobiacich v orgánoch prevencie. Legislatíva

Neustále sa zdôrazňuje potreba prijatia zákona o prevencii kriminality. Návrh takéhoto zákona už bol pripravený, ale doposiaľ nebol schválený. V návrhu sa hovorí o všeobecnej povinnosti zabezpečovať prevenciu zo strany štátnych orgánov, samosprávnych orgánov, podnikateľskej sféry, ako aj subjektov tretieho sektora, vytvárať orgány pre vencie, vybudovať jednotný informačný systém prevencie. Čakanie na prijatie zákona by nebolo správne a preto, čím viac skúseností sa získa z praktického zabezpečovania prevencie, tým bude zákon môcť byť lepší a prínosnejší pre prax.

Financovanie

Veľmi závažným problémom je finančné zabezpečenie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Prevenciu kriminality dnes už nechápeme iba ako vedľajší účinok uplatňovania represie v zmysle odstrašenia páchateľa od recidívy a potenciálneho páchateľa od prvých činov. nie sú to ani len besedy s deťmi a mládežou, o ktorých sa hovorí, že za nič nestoja. Prevencia je síce lacnejšia ako represia, ale nie je úplne zdarma. Tiež vyžaduje financie, ktoré v celospoločenskom meradle vyjdú na desiatky miliónov korún.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: "Program vlády SR v boji proti zločinnosti vrátane účinného pôsobenia prevencie". Zákon NR SR č. 171 z roku l993 o Policajnom zbore, Rezolúcia OSN č.33 z r. 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.