referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Utorok, 26. januára 2021
Koncepcia prevencie kriminality v pôsobnosti MV SR
Dátum pridania: 11.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: henika
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 721
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
V decembri 1992 vláda Slovenskej republiky prerokovala "Program vlády SR v boji proti zločinnosti vrátane účinného pôsobenia prevencie". Uznesením č. 984 uložila ministrovi vnútra a ministrom ďalších zainteresovaných rezortov spolupracovať pri vypracovaní celospoločenskej koncepcie prevencie kriminality. Ustanovila Radu vlády SR pre prevenciu kriminality a jej vedením poverila ministra vnútra SR. Súčasne vláda odporučila v rámci ústredných orgánov štátnej správy zriadiť špecializované pracoviská pre prevenciu kriminality, ktoré by uskutočňovali vlastnú preventívnu činnosť a zabezpečovali využívanie vedecko-výskumnej činnosti na plánovanie, koordináciu a vykonávanie konkrétnych preventívnych aktivít.
V tomto kontexte celospoločenského úsilia o obmedzovanie kriminality treba chápať významnú skutočnosť, že plnenie úloh na úseku prevencie zaraďoval Zákon NR SR č. l7l z roku l993 o Policajnom zbore medzi základné úlohy Policajného zboru, rovnako aj vytvorenie Oddelenia prevencie kriminality MV SR a vypracovanie Koncepcie prevencie kriminality v pôsobnosti MV SR, resp. ďalšie opatrenia zamerané na vytvorenie inštitucionálnych, personálnych, materiálno-technických a organizačných podmienok na zvyšovanie účinnosti prevencie v pôsobnosti MV SR, osobitne Policajného zboru.
V súčasnom období problematiku prevencie kriminality chápeme širšie a zahrňujeme do nej činnosti uskutočňované v rámci trestného práva i mimo neho. Na jednej strane moderné chápanie systému trestnej represie obsahuje mnohé preventívne prvky, čím rozširuje základnú funkciu trestného práva o funkciu preventívnu, na druhej strane sa tie preventívne činnosti, ktoré sa časom vyprofilovali ako tzv. špeciálne, uskutočňujú nadväzne na trestné právo. Hospodárska a sociálna rada OSN v svojej rezolúcii č. 33 z 2l.7.l997 nazvanej Základy zodpovednej prevencie kriminality, štandardy a normy hovorí:" Prevenciu kriminality prostredníctvom mimotrestných opatrení je nutné považovať za dôležitý doplnok uplatňovania trestného práva. Je zákonitou reakciou spoločnosti na ohrozenie bezpečnosti občanov vyvolané trestnou činnosťou."
Trestné právo ráta v prevencii s odstrašujúcim účinkom trestu. Vychádza z predpokladu, že pravdepodobnosť odstrašenia potenciálneho páchateľa rastie so zvyšovaním rizika jeho odhalenia a potrestania.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: "Program vlády SR v boji proti zločinnosti vrátane účinného pôsobenia prevencie". Zákon NR SR č. 171 z roku l993 o Policajnom zbore, Rezolúcia OSN č.33 z r. 1997
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.