referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Piatok, 7. augusta 2020
Ochrana ľudských práv na medzinárodnej úrovni
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 879
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 40s
Pomalé čítanie: 8m 30s
 
1. Môže sa občan domáhať ochrany ľudských práv aj na medzinárodnej úrovni?

Po skončení druhej svetovej vojny vznikli v dôsledku nových pohľadov na hodnotu života, zdravia a slobôd aj na medzinárodnej úrovni viaceré mechanizmy kontrolujúce dodržiavanie ľudských práv. Najznámejšie sú dva takéto kontrolné mechanizmy. Jeden v rámci Organizácie spojených národov a druhý ako súčasť Rady Európy. Najúčinnejší je však systém, ktorý sa vyvinul v Rade Európy. Slovenská republika je členom Rady Európy od júna 1993. Tým, že Slovensko pristúpilo k základnému dokumentu Rady Európy, k Európskemu dohovoru o ľudských právach (ďalej len Európsky dohovor), majú slovenskí občania právo obracať sa so svojimi sťažnosťami aj na túto organizáciu.

2. Čo môže občan napadnúť vo svojej sťažnosti zaslanej do Rady Európy?

Občan sa môže sťažovať, že SR prostredníctvom svojich orgánov, ako je napr. súd alebo iný štátny orgán porušila niektoré z jeho ľudských práv a základných slobôd garantovaných Európskym dohovorom. Európsky dohovor chráni celý rad práv a slobôd občianskeho a politického charakteru. ide v podstate o tie isté ľudské práva a základné slobody, ktoré môžeme nájsť v Ústave SR. Cieľom Európskeho dohovoru však nie je nahrádzať ochranu ľudských práv na vnútroštátnej úrovni. Je iba doplnkom tejto ochrany.

3. Aké základné podmienky musia byť splnené, aby sa občan mohol obrátiť na Radu Európy?

Občan sa najskôr musí domáhať ochrany svojho ľudského práva najprv doma, a to spôsobom uvedeným v prvej časti. Musí vyčerpať všetky vnútroštátne prostriedky ochrany, ktoré má k dispozícii. Slovenské orgány musia rozhodnúť o jeho sťažnosti s konečnou platnosťou. Až potom môže zaslať svoju sťažnosť do Rady Európy. Musí tak však urobiť v lehote 6 mesiacov od konečného rozhodnutia vnútroštátneho orgánu. Sťažnosťou môže napadnúť iba štát, a domáhať sa ochrany iba toho ľudského práva, ktoré garantuje Európsky dohovor. Ak nebudú splnené tieto najzákladnejšie podmienky, orgány Rady Európy označia sťažnosť za neprijateľnú.

4. Ktoré orgány v Rade Európy rozhodujú o týchto sťažnostiach?

Podľa Európskeho dohovoru rozhodujú o týchto sťažnostiach s konečnou platnosťou Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len Európsky súd) a Výbor ministrov Rady Európy (Ďalej len Výbor ministrov).
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Svák, J. - Fico, R.: Ako postupovať v prípade porušenia ľudských práv? Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.