referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Irena
Pondelok, 6. apríla 2020
Vnútroštátna ochrana ľudských práv
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 316
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
1. Čo sú ľudské práva a slobody?

Ľudské práva a slobody sú pevne spojené so životom každého človeka. Každý človek sa s nimi rodí a s nimi aj umiera. Patrí k nim napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, slobodu pohybu, prejavu, svedomia. Ich rozsah je vymedzený v zhode so stupňom vývoja v spoločnosti, a to v jej základnej právnej norme - ústave.

2. Kde sú vymedzené práva a slobody, ktoré má občan SR garantované?

Základné práva a slobody občanov SR sú vymedzené v Ústave Slovenskej republiky, ktorá je od 1. 9. 1992 jej základným zákonom. V rozpore s Ústavou nemôže byť prijatý žiadny zákon, ani iný právny predpis.
Ďalšie okruhy ľudských práv a slobôd, ktoré má človek k dispozícii vymedzujú medzinárodné dokumenty. Pravda, nejde o všetky medzinárodné dokumenty, ale len o tie, ktoré súčasne spĺňajú nasledovné podmienky:
1. sú zmluvami
2. obsahujú ľudské práva a základné slobody
3. rozsah týchto ľudských práv a základných slobôd je väčší, ako je v Ústave SR
4. boli ratifikované
5. boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v zákone

3. Aká je hodnota týchto ľudských práv a slobôd v závislosti od ich praktickej realizácie?

Hodnota ľudských práv je merateľná štátom zaručeným systémom štátnych orgánov, ktorých hlavnou úlohou je ochrana ľudských práv. Tu majú kľúčovú úlohu súdy, a to predovšetkým správne a ústavné súdnictvo. Druhým nevyhnutným predpokladom ich reálneho uplatňovania je vedomosť občana, akým spôsobom môže svoje porušené ľudské právo, či základnú slobodu napraviť. Aký postup má zvoliť a na aký štátny orgán sa má obrátiť, keď sa domnieva, že jeho ľudské práva boli obmedzené alebo porušené.

4. Kto môže porušiť základné ľudské práva?

V zásade ich môže porušiť vo vzťahu k občanovi iný občan alebo štátny orgán, pričom, ku skutočnému porušeniu ľudských práv dôjde len v prípade, ak tieto práva poruší štátny orgán, pretože ľudské práva sú predovšetkým určené na ochranu človeka pred štátnou mocou.

5. Ako môže štátny orgán porušiť alebo ohroziť ľudské práva?

Môže ísť o porušenie ľudských práv pri tvorbe zákonov a iných predpisov, alebo o porušenie týchto práv pri vydávaní konkrétnych rozhodnutí, ktoré sa nazýva aplikáciou práva.

6. Čo môže urobiť občan, ak parlament prijme napríklad zákon obmedzujúci nad rámec ústavy jeho ľudské práva a slobody?

Tu je rozhodujúce, kto má v našom štáte možnosť napraviť takýto zákon.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Svák, J. - Fico, R.: Ako postupovať v prípade porušenia ľudských práv? Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava 1994
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.