referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Delenie ľudských práv
Dátum pridania: 23.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 657
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
- niektorí autori delia ľudské práva na 2 skupiny
a) prirodzené - práva nezávislé od št. moci, kt. št. neposkytuje, ale môže ich zaručiť a uzákoniť
b) občianske - práva, kt. dostávajú občania od št. a uplatňujú sa vo verejnom živote

- iní autori hovoria o 3 skupinách ľudských práv:
a) osobné práva a slobody
b) polit. práva a slobody
c) sociálne, ekonomické a kult. práva
k nim sa v posl. dobe pridáva aj štvrtý typ:
d) práva solidarity

- za najvhodnejšie členenie a typológiu ľudských práv sa však považujú 3 vývojové stupne, kt. sa označujú ako generácie ľudských práv:
1. občianske a politické práva - práva prvej generácie
2. hospodárske, sociálne a kultúrne práva - práva druhej generácie
3. práva solidarity - práva tretej generácie

práva prvej generácie
- tie, kt. boli ako prvé formulované a zakotvené v ústavách národných št. počas buržoáznych revolúcií v 18. st. - zahŕňajú občianske (základné, nezávislé od št. - človek ako autonómna bytosť) a politické práva (predpokladajú aktívnu účasť občanov a na polit. rozhodovaní)

práva druhej generácie
- práva vyššieho vývojového stupňa, kt. naplnenie závisí od konkrétnej vlády danej krajiny, od jej možností
- v rámci OSN to bolo prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ale najmä Medzinárodného paktu o hospod., soc. a kult. právach, a v rámci Rady Európy Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a zákl. slobôd a Európska sociálna charta
- keď predstavitelia št. ratifikujú tieto zákl. dokumenty, št. je povinný prijať potrebné právne a faktické opatrenia, zodpovedajúce jeho ekonomickej a finančnej výkonnosti , zamerané na postupné uskutočňovanie týchto práv
- popri individuálnych právach sa vymedzuje aj kolektívne právo (napr. právo národov na sebaurčenie)
- práva národnostných menšín sa realizujú ako individuálne práva, aby to nenarušovalo suverenitu št. a neohrozovalo jeho integritu
- syntéza práv prvej a druhej generácie

práva tretej generácie
- syntéza práv prvej, druhej a tretej generácie, kt. vyplýva z ich vzájomnej prepojenosti
- prejavujú sa na medzištátnej úrovni ako snaha o spoločné riešenie globálnych problémov
- tento nový vývojový stupeň iniciovalo predovš. sociálnodemokratické hnutie Z Európy, niekt. kresťanské doktríny a potreby krajín 3. sveta, kt. zaostávajú a trpia biedu následkami kolonializmu a drancovania prír. bohatstva; na zákl. toho tieto krajiny požadujú spravodlivý svetový hosp. poriadok
- sú sem zaradené nové práva, napr.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.