Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zastupiteľská (nepriama) demokracia

- sprostredkovaná účasť občanov na správe št. - občania si zvolia poslancov, kt. v mene občanov prijímajú polit. rozhodnutia, tvoria zákony, rokujú o verejných veciach; poslanci sú ľudu zodpovední za svoje činy
- občania sú zdrojom moci, ale nositeľom moci sú zvolení poslanci

- Myšlienke zastupiteľskej demokracie sa dlho nevenovala pozornosť. Keďže chýbali teoretické rozpracovania i praktické skúsenosti, prevládal názor, že suverenita ľudu sa môže uplatňovať iba účasťou vš. občanov na ľudových zhromaždeniach. Výnimkou bol vývoj v Anglicku, kde už od 13. st. rozhodoval panovník spolu so stavmi.
- Keď koncom 17. st. začali v Európe -> veľké národné št., zmenil sa aj prístup k zastúpeniu. Zastúpenie sa stalo súčasťou modernej demokracie, umožňovalo realizovať demokratickú vládu vo veľkých národných št. Zastupiteľský charakter sa rozširoval tak, ako sa rozširovalo zavádzanie všeobecného volebného práva.

- to je Európa a Amerika dnes
- vznik na princípe voľby (u nás - všeobecnosť, rovnosť, priamosť, tajnosť)
- občania si vyberajú zástupcov (u nás - polit. str. al. osobnosti v rámci polit. str. - z kandidátky z preferenčné hlasy)
- volí každý občan republiky, kt. má 18 rokov (žiadny volebný cenzus - nezáleží na pohlaví, majetku, vzdelanosti)
- každý hlas má rovnakú silu
- akt volieb je uskutočnený tajne

znaky:
1. vláda zákona
2. len v právnom št. sa môže demokracia realizovať
3. suverenita št. moci je odvodená od suverenity občanov (občania sú zdrojom št. moci)
4. pravidelné slobodné voľby
5. št. slúži ľuďom, nie naopak
6. dodržiavajú sa ľudské práva a slobody
7. št. moc sa delí na zákonodarnú, výkonnú a súdnu (tá je nezávislá)
8. polit. systém je založený sa slobodnom vzniku a konkurencii polit. strán
9. vláda väčšiny, kt. rešpektuje aj práva menšiny
10. ekonom. systém je postavený na princípe súkr. vlastníctva a slobodnom podnikaní
11. nezávislá verejná mienka.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk