Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Politické teórie vzniku štátu

a) náboženská
- štát vznikol preto, lebo je to vôľa božia
- rôzne obdobia
- starovek: Egypt - panovník = Boh Slnka -> pokračovanie božej aktivity na zemi
- stredovek: Svätý Augustín - Boží štát
Tomáš Akvinský

b) mocenská
- štát vznikol preto, aby sa mohla realizovať štátna moc
- závlahové hosp. - združenie pracovných síl, moc je sústredená v rukách panovníka

c) teória zmluvy
- Thomas Hobbes (Angl.), Jean Jeacques Russeau (Franc.), John Locke (Angl.)
- princíp: št. vznikol tak, že sa obyv. dohodli na spojení utvorením št. Hobbes
- pred tým, ako vznikol štát sa realizovala vojna každého s každým (každý musel bojovať o svoj majetok)
- bolo to neúnosné a nevýhodné, preto sa dohodli a uzatvorili zmluvu o vzniku štátu, dohodli sa na zákl. princípe
- každý všetky svoje práva a slobody odovzdá panovníkovi, kt. bude vládnuť absolutisticky a zabezpečí ich

Russeau
- obd. pred tým, ako sa utvoril štát je to najlepšie a najideálnejšie obd., uplatňujú sa vš. potreby človeka
- lenže človek je tvor egoistický, vykolíkuje si pôdu a povie: „Toto je moje vlastníctvo" - týmto sa začala nerovnosť medzi ľuďmi
- uzatvárajú zmluvu o vzniku štátu
- vôľa väčšiny - štát ma počúvať väčšinu
- problém „volonté géneralé" -> princíp väčšiny + bez práv menšiny

Locke
- obd. pred vznikom štátu považuje za pozitívne, ale ľudia musia napriek tomu utvoriť štát, teda dohodu o vzniku štátu
- nový št. má byť postavený na princípe zákona

d) teória Aristotela
- štát je organizmus (podobný ako človek)
- vš. zložky št. musia byť jednotné a musia sa podrobiť tomu, aby štát fungoval ako celok.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk