Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Právny štát

- systém, v kt. vývoj a fungovanie št. sú prioritne podmienené ústavou a systémom zákonov

- vývoj ideí zákonnosti je nerozlučne spätý s gr. myslením
- zákonnosť = dodržiavanie zákonov -> zákon je teda vládcom, kt. prikazuje všetkým a každému
- samotná koncepcia právneho št. sa zrodila až v 19. st. - žiadala limitovať činnosť št. správy ústavou a zákonmi a vytv. jasnú hranicu medzi št. a občanom; dovolávala sa občianskej slobody
- presadzovala sa idea prirodzeného práva (št. nemôže občanov práva dať ani vziať, pretože človek sa s ľudskými právami narodil) a myšlienka spoločenskej zmluvy (občania časť sv. slobody, suverenity odovzdávajú št., kt. zabezpečuje záujmy a ochranu celku)
- právo ius resistendi (právo odporu voči št. moci) - ak vláda, štát porušuje dohodnuté zásady, občan môže odmietnuť št. poslušnosť a postaviť sa na odpor
- pôvodné princípy právneho št. vyjadrovali a zaisťovali nielen legalitu (viazanosť št. právom), ale aj slobodu jednotlivca (jeho zákl. práva a slobody sa vývojom ďalej prehlbovali a rozširovali)

- právny št. sa rozvinul zač. 20. st.
- veľký dôraz sa kládol na to, že nestačí, aby ústava vyhlasovala najvyššiu platnosť zákona, ale každý občan musí mať možnosť tento zákon presadiť - z toho vyplýva požiadavka nezávislosti súdov a možnosti kontroly moci.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk