referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Systém ochrany ľudských práv
Dátum pridania: 23.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 400
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
medzištátna ochrana ľudských práv
- 3 etapy:
1. deklarácia, kt. príjmu vš. zhromaždené členské št.
2. vypracovanie medzinár. dohovoru a jeho ratifikácia zmluvnými št. 3. kontrola, či členské št. konkrétne realizujú konvencie o ochrane ľudských práv (implementácia) a v príp. potreby sa prijímajú donucovacie opatrenia

- na globálnej úrovni sa o ochranu a podporu ľudských práv usiluje OSN

Rada Európy
- vyvíja príkladné úsilie na regionálnej úrovni európskeho systému
- podmienkou prijatia do RE je preukázať splnenie požiadaviek Štatútu
- pre ochranu ľudských práv je rozhodujúca existencia právneho št. a uplatňovanie princípov fungujúcej demokratickej spoločnosti
- ochranu ľudských práv a slobôd musia garantovať ústavné normy št. - k zákl. ústavným zárukám patria tieto zásady:
a) zákl. ľudské práva a slobody jednotlivca môžu obmedziť len zákony
b) tieto zákony schvaľuje volený parlament, kt. reprezentuje vôľu obyvateľstva
c) pravidlá obmedzenia ľudských práv a slobôd sú všeobecné a zverejnené tak, aby sa s nimi všetci mohli vopred oboznámiť
d) v trestnom konaní neplatí retroaktivita
e) súdna moc je nezávislá od inej moci a rozhoduje bez zasahovania výkonnej a zákonodarnej moci
f) existujú prostriedky kontrolného systému proti zneužitiu výkonnej a zákonodarnej moci

- pre obdobie uplynulých viac ako 40 rokov u nás bolo príznačné, že nedemokratický polit. režim, kt. tu exist., nerešpektoval a porušoval mnohé ľudské práva (sloboda pohybu, sloboda tlače a prejavu…)
- dnes sú v Ústave SR a zákonoch zakotvené vš. ľudské práva
- ocenením úrovne dodržiavania týchto práv je aj skutočnosť, že SR bol v r. 1993 prijatá za člena RE

ďalšie regionálne systémy na ochranu ľudských práv
Americký systém
- vznikol po 2. SV
- významné listiny na americkom kontinente: Charta organizácie amerických štátov, Americká deklarácia práv a povinností človeka (1948), Americký dohovor o ľudských právach (1969)
- základom kontrolného mechanizmu Amerického dohovoru o ľudských právach sú 2 orgány: Medziamerická komisia pre ľudské práva a Medziamerický súd pre ľudské práva

Africký systém
- Charta africkej jednoty (1963), Africká charta o ľudských právach a právach národov (1981) - katalóg ľudských práv presahuje európsky a americký Dohovor i obidva pakty OSN, v súčasnosti platí v 40 afrických št.
- realizáciu ustanovení Charty vykonáva Komisia pre ľudské práva

Arabský systém
- členské št.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.