referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Utorok, 25. januára 2022
Pracovná výchova menej aktívnych a zručných detí
Dátum pridania: 28.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jojobubica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 602
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 
„Nikto nie je úplne neschopný, každý dokáže aspoň niečo urobiť, len mu treba na to vytvoriť podmienky“
/Preiffer/

Práca je pre jedinca základným socializačným prostriedkom – slúži jeho vlastnému rozvoju a sebauspokojeniu.
Mnohé deti prichádzajú do MŠ s málo pozitívnymi sociálnymi skúsenosťami, vzťahmi a návykmi. Pracovné zručnosti detí sú na nízkej úrovni, často nezodpovedajú ich vývinovým schopnostiam. Preto je dôležité venovať sa týmto deťom so zvýšeným individuálnym prístupom pri plnení úloh.
Pracovná výchova okrem získavania pracovných zručností by mala každému jedincovi prinášať radosť z vykonanej práce, pocit užitočnosti, uspokojenia, kladný vzťah k veciam, k nástrojom životného a pracovného prostredia.
Práca môže prispieť i k celkovej reflexnej činnosti. Pomocou nej sa rozvíja nervovosvalový aparát, motorický, zrakový, sluchový, hmatový receptor, ako aj psychické schopnosti. Rozsah programu výchovnej práce, jeho vnútorné členenie a úlohy sú prispôsobené schopnostiam detí. Pracovná výchova v ňom zahrňuje okruhy, ktoré úzko súvisia. Sú to: sebaobsluha, upratovacie práce, práce s technickým materiálom a prírodninami, zostrojovanie a konštruovanie, pestovateľské a chovateľské práce.
Pri plnení úloh s menej zručnými a aktívnymi deťmi je dôležité rešpektovať všetky výchovné a vyučovacie zásady a metódy. Patria sem: a) zásada názornosti: je dôležitou podmienkou pozitívnych výsledkov v práci, no pri práci využívame len nevyhnutné množstvo pomôcok, inak by mohli pôsobiť rušivo na pozornosť dieťaťa. Zásada názornosti u menej aktívnych a zručných detí predpokladá – primeranosť práce
- rovnaké zaťažovanie svalstva
- vhodnosť pracovných úkonov
- správnu organizáciu práce – striedanie práce a odpočinku
- použitie náradia primeraného zručnosti dieťaťa
b) zásada primeranosti: spočíva v tom, že požiadavky kladené na dieťa musia byť primerané obsahu, rozsahu i forme, aby zodpovedali schopnostiam detí. U menej zručných detí možno zľahčiť požiadavky na veľkosť alebo zložitosť výrobku – napr. Zručnejšie deti majú zhotoviť skladaním papiera leporelo, menej zručné deti zloženie obdĺžnika na polovičku. c) zásada sústavnosti a postupnosti: znamená postup od ľahšieho k ťažšiemu, jednoduchšieho k zložitejšiemu s postupným zvyšovaním nárokov na deti
d) zásada aktivity: pri vzbudení záujmu o činnosť nepodáme deťom hotové informácie, ale stimulujeme ich aktivitu otázkami (napr.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Pracovná výchova detí predškolského veku, Autorka Katarína Majzlanová
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.