referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Vypracované maturitné témy z náuky o spoločnosti
Dátum pridania: 12.01.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: maiki007
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 847
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 35.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 58m 40s
Pomalé čítanie: 88m 0s
 

)
-iné peňažné ústavy – poisťovne, sporiteľne

v 1957 EIRB = európska investičná, rozvojová banka, ktorá vznikla „rímskou zmluvou“ spoločne s EHS

- 1981- prijatá mena ECU ( dnes euro )

INFLÁCIA
-je zvyšovanie hladiny priemernej úrovne cien všetkých tovarov a služieb v priebehu dlhšieho obdobia
-znehodnotenie peňažnej jednotky, respektíve trvalé znižovanie kúpnej sily peňazí
-inflačný rast cien je vyvolaný buď rastom dopytu, ktorý nie je krytý ponukou, alebo rastom cien vstupov
-najznámejšie formy inflácie sú : mierna, postupná a hyperinflácia
-inflácia sa algebricky vyjadruje indexom spotrebiteľských cien
-stav v ekonomike, ak rastie inflácia pri vysokej miere nezamestnanosti sa nazýva stagflácia
-je vážnou chorobou ekonomiky, negatívne postihuje ako podnikateľské subjekty, tak aj domácnosti
-univerzálnym liekom na infláciu je obnova efektívneho ekonomického rastu12.Nezamestnanosť - definovanie, druhy


-nie všetci práceschopný obyvatelia majú prácu

práceschopné obyvateľstvo sa delí na – zamestnaní ( vykonávajú akúkoľvek platenú prácu + ľudia majú prácu, ale sú chorí, štrajkujú, na dovolenke )

- nezamestnaní ( ľudia bez práce, ale aktívne hľadajú prácu )

pracovná sila = nezamestnaní + zamestnaní

ponuku práce ovplyvňujú - veľkosť populácie
- kvalita a kvantita vykonanej práce

- miera nezamestnanosti v % = počet nezam. hľadajúcich si prácu / eko. aktívne ob. . 100

- druhy nezamestnanosti
-frikčná ( v dôsledku pohybu ľudí medzi pracovnými oblasťami, po škole, presťahovaných, .. )
-štrukturálna ( vzniká z nesúladu medzi ponukou a dopytom
-cyklická – sezónna ( nedostatočný agregátny dopyt )

- sociálne dopady v nezamestnanosti sa prejavujú v:
-strate sebadôvery nezamestnaných
-strate chuti opäť sa vrátiť do zamestnania, respektíve hľadať nové zamestnanie
-narušení osobnosti
-raste : zločinnosti, narkomanstva, ekonomickej kriminality, opilstva apod.

-kým podstatná časť ekonomických dopadov sa dá vrátiť väčšina sociálnych dopadov sú nezvratné

13.Podnik a jeho formy. Ekonomická integrácia a jej druhy.

podnik – samostatná hospodárska jednotka vyrábajúca výrobky alebo poskytujúca služby určené na predaj

alebo súhrn všetkých hmotných ( kapitál, majetkové práva ), nehmotných ( obchodné meno, povesť, postavenie ) a osobných ( kvalifikácia zamestnancov )zložiek podnikania

-podnikanie chápeme ako sústavnú ( nepretržitú ) zárobkovú činnosť vykonávanú vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť, ktorej cieľom je dosiahnuť zisk
-znaky podnikania - samostatnosť - ekonomická ( bez zásahu štátu )
- majetková
- sústavnosť

-podnikajú fyzické osoby ( každý človek ako prirodzený nositeľ práva a povinností )
-zoznam do ktorého sa zapisujú dôležité informácie o organizáciách = obchodný zákonník

práva podniku : obchodný názov ( meno ), vlastnenie majetku, zamestnávanie zamestnancov

povinnosti podniku : viesť účtovníctvo, platenie daní, dodržiavanie bezpečnosti

-podniky majú právnu subjektivitu (môžu uzatvárať zmluvy s inými subjektami )
-z hľadiska vlastníctva rozdeľujeme štátne a súkromné podniky
-podľa veľkosti členíme podniky na malé, stredné, veľké

organizačno - právne formy podnikania :
a.)živnosti - malé podniky pôsobiace vo sfére obchodu, služieb
- živnostník s neobmedzeným ručením
- ohlasovacie živnosti - ohlásiť živnostenskému úradu
- na remeselné, viazané, voľné
- koncesované živnosti – živnostenský ú.
 
späť späť   6  |  7  |   8  |  9  |  10  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.