referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladimíra
Sobota, 16. októbra 2021
Sociológia výchovy
Dátum pridania: 17.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bezname
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 20s
Pomalé čítanie: 30m 30s
 

sociológia výchovy - /Znaniecki - sociológia výchovy 1927/ charakterizoval sociálnu výchovu ako teoretickú, špeciálnu, hraničnú, sociologickú disciplínu, ktorá sa zaoberá všetkými sociálnymi aspektami výchovy. Sformoval sociologický zákon výchovy - závislosti výchovy na budúcom spoločenskom uplatnení chovanca.

Prehľad smerov socializácie: 1. sociálna pedagogika: praktický, teoretický - filozofický, empirický, 2. sociologická pedagogika 3. pedagogická sociológia, 4. sociológia výchovy.

Sociológia výchovy: je teoreticko-empirická, hraničná, špeciálna sociologická veda, ktorá sa zoberá vzájomným interakčným vzťahom spoločnosti a výchovy, čiže sociálnou determináciou výchovy, ale aj vývinu osobnosti. Predmetom jej skúmania je vzťah výchovy a spoločnosti na úrovni spoločenského makro, mezo a mikro prostredia. Zaoberá sa oblasťou sociálnopatolo-gických javov, sociologickými problémami detstva a mládeže a metodologickými postupmi. Predstavitelia sociológie: HÁJEK: Kapitoly ze sociologie výchovy, K. GALLA: Úvod do sociológie výchovy, Sociológie výchovy, její vývoj a problémy, B. KRAUS: Sociológické problémy výchovy, Sociológie výchovy, Človek, prostredie, výchova, J. ČEČETKA: položil základy sociológie v SR, A. NEZDOBOVÁ: Úvod do sociológie výchovy, Š. KROČKOVÁ, A. GOGOVÁ: Sociológia výchovy - vybrané kapitoly, J. HRONCOVÁ: Sociológia výchovy, P. ONDREJKOVIČ: Úvod do sociológie výchovy, TOKÁROVÁ.

Výskum: cieľavedomá, dlhodobá, plánovitá, systematická poznávacia činnosť uskutočňovaná prostredníctvom presne vymedzených metód a techník, zameraná na riešenie vedeckých problémov, objavovanie nových poznatkov, odhaľovanie vzájomných vzťahov a súvislosti, zákonov a zákonitosti v určitej oblasti spoločenskej skutočnosti.

Vedecká hypotéza: je to predpoklad určitého vzťahu medzi dvoma, alebo viacerými premennými, ktorý vysloví výskumník po predchádzajúcej teoretickej analýze v oblasti riešenej problematiky v predmete skúmania /H1.. až ...Hx/.

Metodika: súhrn postupov.
Vedecká metóda: spôsob realizácie vedeckovýskumnej činnosti, ktorý je v súlade so stanovenými cieľmi výskumu. Súhrn metód tvorí metodiku výskumu, ktorá je podrobne spracovaná v projekte výskumu.

Vedecký problém: je to ťažkosť formulovaná v podobe otázky. 1. je to otázka, na ktorú zatiaľ neexistuje odpoveď. 2. je to hľadanie novej odpovede na staré otázky.

Metodológia: veda o vedeckom výskume a o vedeckovýskumných metódach. Člení sa na 1. všeobecnú metodológiu - metodológiu vied (veda o vede), ktorá je východiskom pre 2.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia výchovy SOŠ 2.9326 5703 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.