referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Sociológia výchovy
Dátum pridania: 17.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bezname
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 20s
Pomalé čítanie: 30m 30s
 

metodológiu špeciálnych vied.

Projekt výskumu: Je to podrobný plán výskumnej akcie, ktorý vypracuje výskumník na konci prvej etapy výskumu, po dôkladnej teoretickej analýze problematiky. Má špecifickú štruktúru: 1. predmet výskumu, 2. ciele a úlohy výskumu, 3. vedecké hypotézy H1.. Hx, 4. vedecké výskumnú úlohy, 5. charakteristika výskumnej vzorky a lokality výskumu, 6. časový harmonogram výskumu, 7. finančný rozpočet, 8. organizačné zabezpečenie výskumu, 9. výstup - spôsob prezentácie výsledkov výskumu - výskumná správa.

Etapy výskumu: 1. Prípravná etapa: 1.1 predmet výskumu, 1.2 predbežné ciele a úlohy, 1.3 teoreticko-empirická analýza problematiky /história, súčasný stav/, 1.4 projekt výskumu. 2. Realizačná etapa: 2.1 predvýskum, 2.2 zber empirických údajov /realizácia výskumu/. 3. Etapa spracovania a vyhodnotenia empirických faktov: 3.1 kvantitatívna analýza /množstvo/ 3.2 kvalitatívna analýza /odhaľovanie hypotéz, vzťahov medzi faktami - ťažisková. 4. Aplikačná etapa: 4.1 zovšeobecnenie výsledkov výskumu a vypracovanie výskumnej správy. 4.2 aplikácia výsledkov v praxi. Prax má pre výskum trojakú úlohu: 1. je východiskom vedeckého výskumu, 2. je cieľom vedeckého poznania. 3. je kritériom pravdivosti vedeckého poznania.

Klasifikácia sociologických výskumných metód: ZÁKLADNÁ: /podľa KATRIAKA/ empirické výskumné metódy: observačné, exploratívne, sociologický experiment, obsahová analýza, historická metóda. matematicko-štatistické: metódy kvantitatívnej analýzy, percentuálny prepočet. logické: metódy kvalitatívnej analýzy - analýza, syntéza, dedukcia, abstrakcia, generalizácia, indukcia. PODĽA ETÁP: prípravná, realizačná, spracovanie /zber/, aplikačná.

Spoločnosť a výchova: ich vzťah je veľmi úzky, výchova je jav spoločenský, má spoločensko historický charakter. Spoločnosť na jednej strane determinuje ciele a obsah výchovy, na druhej strane úroveň výchovy a vzdelávania a ovplyvňuje ďalší vývoj spoločnosti. Výchova je považovaná za dôležitý intenzifikačný faktor rozvoja spoločnosti. Výchova plní v spoločnosti viaceré úlohy: 1. transformačnú /kontinuálnu/, 2. sociogenetickú /integračnú, politickú/, 3. ontogenetickú /socializačnú/.

Technický rozvoj a výchova: O. Pavlík - v historickom vývoji ľudstva VTR rozvoj predstavuje významný faktor, ktorý v dominantnej miere ovplyvňoval požiadavky na výchovu, vzdelávanie a kvalifikáciu človeka ako pracovnej sily. Stupne TR a výchova: 1. obdobie ručnonástrojovej práce - osvietenstvo, 2. strojová výroba - uzákonenie povinnej školskej docházky, 3. automatizácia, 4. informačná spoločnosť.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia výchovy SOŠ 2.9326 5703 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.