referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Pondelok, 6. decembra 2021
Sociológia výchovy
Dátum pridania: 17.02.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bezname
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 575
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 12.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 20s
Pomalé čítanie: 30m 30s
 

TYPOLOGIA RODINY – podľa plnenia jednotlivých funkcií: harmonická, konsolidovaná (funguje navonok), disharmonická (nezrelá, preťažená, ambiciózna, perfekcionalistická, autoritárska, protekcionalistická. PODLA ŠTRUKTURY – úplná, neúplná. Rodina vzniká až narodení dieťaťa.
Problémy rodiny: rodina zanedbávajúca, prípadne týrajúca detí, rodina so zneužívanou alebo týranou ženou, rodina a choroba, rodina a psychická porucha, rodina s mentálne retardovaným dieťaťom, rodina s telesne postihnutým dieťaťom, rodina mladistvého delikventa, rodina slobodnej matky, rodina s dospelým alkoholikom, rodina a rozvod, rekonštruovaná rodina, uprchlícka rodina, rómska rodina. NEGATÍVNE TENDENCIE V RODINNEJ VÝCHOVE: nevyzretá osobnosť rodičov, nepripravenosť na rodinu. Autoritatívna, nekompromisná, kuratelný ochranný prístup, projekcia sebarealizačných plánov prostredníctvom dieťaťa, perfekcionalistická, nedôsledná, liberálna, hostílna /nepriateľská, brutálna/, merkantilná /odmeny/, kverulantská /rodič sa domnieva, že dieťaťu ubližujú demokratická /najvhodnejšia forma/. Podmienky ovplyvňujúce kvalitu rodinného prostredia: demografické + vzťahy – preferovanie, ekonomické + zamestnanosť – nezamestnanosť, psychologické + - vzťahy medzi členmi rodiny. Poruchy vo funkciách rodiny – biologicko-reprodukčná /nezodpovedné rodenie detí/, výchovná /nezrelosť/, ekonomická /nedostatočné zapojenie do prac. prostredia/, emocionálna /narušená citová väzba/ porucha socializačnej funkcie – objektívna, subjektívna nestarostlivosť o dieťa, nezáujem. SOCIALIZAČNÉ ČINITELE V RODINE: rola druhov, výchovné pôsobenie rodičov, medziľudské vzťahy v rodine (pozitívne alebo negatívne pre dieťa), štruktúra rodiny, ekonomické podmienky, kultúrne podmienky. Škola ako socializačný činiteľ: Škola je spoločenská inštitúcia, ktorá na profesionálnej úrovni zabezpečuje proces výchovy a vzdelávania a pripravuje deti a mládež pre vstup do spoločnosti. Úlohy školy: transformačná, sociogenetická, ontogenetická. Funkcie školy: vzdelávacia, výchovná, kvalifikačná, poradenská, selektívna, diferenciačná, politická - integračná, sebarealizačná, kompenzačná, ochranná, socializačná (sekundárne). Socializačné činitele v škole: výchovno-vzdelávací proces z hľadiska obsahovej i procesuálnej stránky, medziľudské vzťahy v škole, štruktúra učiteľského zboru, ekonomické a kultúrne podmienky,

Sociologické problémy detstva a mládeže: detstvo 0-11/12 rokov - je prípravnou fázou socializácie. Základnými socializačnými činiteľmi sú nápodoba, hra, učenie, výchovné pôsobenie rodičov, spoločenská komunikácia, vzťahy k rodičom, súrodencom, vrstovníkom a iným ľuďom.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia výchovy SOŠ 2.9326 5703 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.