referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Margita
Sobota, 13. júla 2024
Základy práca a zákonník práce (stručné poznámky)
Dátum pridania: 12.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 258
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 

pracovné právo, poľnohospodárske právo, právo priemyselného vlastníctva, lesné právo, banské právo, autorské právo,....

Procesný predpis
Súdny poriadok

Pracovné právo


Pracovné právo
Je odvetvím slovenského systému práva, upravuje pracovné vzťahy, v ktorých zamestnávateľ za odmenu používa pracovnú silu zamestnanca. Zaraďujeme ho do 3. skupiny odvetvia práva.

Zákonník práce
Aktuálne platný zákonník práce nadobúda postupnú účinnosť.

Pracovno-právne vzťahy
Zaoberajú sa pracovno-právnymi predpismi = mzdové predpisy, predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, predpisy o zamestnanosti.Pramene právnej úpravy pracovno-právnych vzťahov:
1. ústavný zákon č. 23/91 Zb.
- bola doňho transformovaná ratifikácia medzinárodnej listiny základných práv a slobôd
2. Ústava SR
3. Zákonník práce
4. zákon o štátnej službe č. 312/2001 Z. z.
5. zákon o verejnej službe č. 313/2001 Z. z.
6. zákon o zamestnanosti č. 387/2001 Z. z.
7. zákon o minimálnej mzde č. 90/96 Z. z.
8. nariadenie vlády č. 514/2002 Z. z. o určení minimálne mzdy

Základné zásady Zákonníka práce
Obsahuje 10 článkov = 10 zásad
1. článok (zásada)
Fyzické osoby majú právo na prácu a na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti nezamestnanosti, a to bez akýchkoľvek obmedzení a priamej alebo nepriamej diskriminácie. (Právo občana hľadať prácu a zachovať si už získanú prácu). Je tu zmienka o zákaze priamej a nepriamej diskriminácie.

2. článok
Pracovno-právne vzťahy môžu vznikať len so súhlasom fyzickej osoby a zamestnávateľa. Výkon práv a povinností z nich musí byť v súlade s dobrými mravmi, nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovno-právneho vzťahu alebo druhých zamestnancov. Sú tu teda zakotvené 2 zásady, a to: 1. zásada zamestnanosti a 2. zásada uplatňovania dobrých mravov v pracovno-právnych vzťahoch.

3. článok
Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a odpočinok a zotavenie po práci.

4. článok
Zamestnanci majú právo na pravidelné informácie o činnosti zamestnávateľa a na informácie o zásadných otázkach súvisiacich súvisiacich s ekonomickou a rozvojom činnosti zamestnávateľa.

5. článok
Zamestnanci a zamestnávatelia sú povinní riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z pracovno-právnych vzťahov.

6. článok
Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu, odmeňovaniu a pracovný postup, odborné vzdelávanie a pracovné podmienky.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Krsková – Krátka: Základy práva, Bratislava 1997, Bočková a spol.: Náuka o spoločnosti, Bratislava 1998, Posluch – Cibulka: Štátne právo, Bratislava 1997, Vybrané kapitoly z dejín a občianskej náuky 1998, Ústava SR – čiastka 56, rok 2001, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, Poradca podnikateľa č. 1/2003, ostatné viď pramene právnej úpravy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.