referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Základy práca a zákonník práce (stručné poznámky)
Dátum pridania: 12.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Vesna
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 258
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 15m 30s
Pomalé čítanie: 23m 15s
 
Právna kultúra
Je súčasťou kultúry spoločnosti, ktorá sa prejavuje ako súhrn národných a miestnych zvláštností v právnom myslení a praxi.

Právna komparastika
Zaoberá sa porovnávaním rôznych právnych systémov a kultúr, príbuznými znakmi a odlišnosťami.

Rozlišujeme 4 typy právnych kultúr:
1. európsky (kontinentálny)
2. anglo-americký
3. náboženský
4. socialistický (sovietsky)

Európska právna kultúra
Základné piliere európskej právnej kultúry a celej západnej civilizácie vychádzajú z:
a) gréckej múdrosti a citu pre krásu,
Pre právne myslenie bolo najplodnejším tzv. sokratovské alebo etické obdobie gréckej filozofie (5. storočie pred n. l. až 3. storočie pred n. l. – Sokrates, Platón, Aristoteles, Zenón). Gréci nám zanechali myšlienku občianskeho štátu – polis, myšlienku demokracie, klasifikáciu rôznych foriem vlády i predstavu o ideálnom štáte – základná myšlienka chápania štátu.
b) rímskeho zmyslu pre právo a poriadok,
Rimania čerpali z gréckych filozofických systémov, na ktorých postavili systém platného práva, aký v našich dejinách nemá obdobu. Pozorovali, ako sa utvárajú reálne vzťahy medzi manželmi, rodičmi, obchodníkmi,.. zovšeobecňovali ich a vytvárali abstraktné vzory.
Jurisprudencia – samostatná veda o práve, vytrovili ju Rimania
c) kresťanskej mravnosti
Počas vlády Konštantína Veľkého (306-337) kresťania získali slobodu vyznania. Cirkevní otcovia, najmä Auerelius Augustus, zdôrazňovali slobodu ľudského srdca svedomia, čím predznamenali vznik ľudských práv.

Corpus iuris civilis – justiniánsky kódex
1. sformulovanie práva ako takého
Cisár Justinián dal zozbierať texty rímskeho súkromné práva, vznikla zbierka, ktorá v stredoveku dostala názov Corpus iuris civilis.

Právnické školy
1. právnické školy mali Rimania. Najstaršia právnická škola sa nachádzala na univerzite v Bologni.

Glosa
Výstižný učený poznatok, ktorým sa dopĺňalo a oživovalo zastaralé rímske právo a prispôsobovalo sa vtedajším pomerom.

Glosátori
Rozpracovali právnu vedu do formulácií a položili základy praktického používania rímskeho práva.

Postglosátori (komentátori)
Snažili sa o to, aby sa právo stalo oporou pre riešenie každodenných praktických otázok.

Kanonické právo- Codex canonici
Cirkev si vytvorila vlastné cirkevné právo, no uznávala aj rímske právo a riadila sa ním.

Európsky typ právnej kultúry je charakterizovaný ako právo písané.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Krsková – Krátka: Základy práva, Bratislava 1997, Bočková a spol.: Náuka o spoločnosti, Bratislava 1998, Posluch – Cibulka: Štátne právo, Bratislava 1997, Vybrané kapitoly z dejín a občianskej náuky 1998, Ústava SR – čiastka 56, rok 2001, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z. v znení zmien a doplnkov, Poradca podnikateľa č. 1/2003, ostatné viď pramene právnej úpravy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.