referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Nedeľa, 5. decembra 2021
Okolie podniku
Dátum pridania: 16.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dechardin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 583
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 

Podľa smeru ich pôsobenia možno vymedziť vertikálne a horizontálne väzby.
Vertikálne väzby majú charakter mocenských vzťahov a najčastejšie sú to vzťahy medzi ekonomickým centrom štátu a obce a podnikmi. Do vertikálnych väzieb patria aj vzťahy podnikov združených v určitom združení.
Horizontálne väzby majú charakter trhových vzťahov medzi podnikmi a sú ovplyvnené najmä postavením podniku v podmienkach dokonalej, alebo nedokonalej konkurencie.Svetové okolie podniku

Okolím podniku, najmä priamym okolím, je pre väčšinu podnikov národné okolie. Svetové okolie je zvyčajne nepriamym okolím podniku. Svetové okolie vplýva na podniky prostredníctvom týchto javov: internacionalizácia, intelektualizácia, informatizácia, akcelerácia, flexibilita, ekologizácia, humanizácia a intenzifikácia.
Internacionalizácia sa prejavuje vzájomným prepojením hospodárskych procesov v jednotlivých krajinách, pri ktorom sa stierajú hranice štátov a kontinentov. Pod jej vplyvom sa prehlbuje medzinárodná deľba práce vo vede, výskume, vývoji, výrobe, službách a obchode.
Intelektualizácia sa prejavuje rastúcim významom podnikania súvisiaceho s tvorivou prácou. Najvyspelejšie štáty s vysokokvalifikovanými pracovníkmi vyvážajú za hranice materiálovo a surovinovo náročné výrobné procesy a orientujú sa na vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, softwarové a projektové činnosti.
Informatizácia umožňuje odovzdávať a získavať v reálnom čase potrebné informácie, čím sa zreálňujú obchodné operácie na svetovom finančnom trhu.
Akcelerácia je zrýchlenie hospodárskych procesov pod vplyvom vedecko-technického rozvoja. Dôsledkom akcelerácie je aj zánik tradičných technológií a vznik nových.
Flexibilita je vývojová tendencia, ktorá vyjadruje potrebu vysokej prispôsobivosti meniacim sa podmienkam trhu.
Ekologizácia je celosvetová tendencia, ktorá je odrazom snahy o zachovanie a skvalitnenie životného prostredia. Humanizácia sa prejavuje zastaraním a prekonaním jestvujúcich metód organizácie práce, pri ktorých sa preferovala špecializácia operácií a pracovníkov.
Intenzifikácia predstavuje úsilie o účinnejšie zhodnotenie disponibilných zdrojov a to pracovníkov, materiálov strojov, zaradení, ale aj finančných prostriedkov.

Interakčné väzby podniku a okolia, či už svetového, národného, alebo menšieho územného celku, predurčuje postavenie podniku.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Kupkovič a kol.: Podnikové hospodárstvo
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.