referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Okolie podniku
Dátum pridania: 16.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dechardin
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 583
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Podnik existuje vždy v určitej časovej a priestorovej realite. Priestorová realita to sú prvky okolia, ktoré ho obklopujú a s ktorými má podnik vzájomné väzby. Okolie podniku sa skladá z mikroprostredia a makroprostredia. Pod mikroprostredím sa rozumie súbor faktorov, ktoré majú vplyv na schopnosť podniku uspokojovať potreby zákazníkov.
Pod makroprostredím sa chápe pôsobenie šiestich základných faktorov, ktorými sú demografické prostredie, ekonomické prostredie, prírodné prostredie, technologické prostredie, politické a kultúrne prostredie.

Prvky okolia podniku

Demografické prostredie tvoria významné demografické trendy, ako sú zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva, počet členov v rodine, zmeny vo vzdelanostnej štruktúre, v rozložení populácie. Demografické prostredie býva často určujúcim prvkom okolia v rozhodovacom procese o lokalizácii podniku.
Ekonomické prostredie vytvára najmä kúpna sila spoločnosti a štruktúra jej výdavkov. Súčasťou ekonomického prostredia ako prvku okolia podniku sú aj zákazníci, dodávatelia podniku, banky a ostatné finančné inštitúcie.
Prírodné prostredie reprezentujú prírodné zdroje, ktorými spoločnosť disponuje. V súčasnosti je tento faktor ovplyvnený hlavne: nedostatkom prírodných surovín ich znečistením a rastom energetických nákladov.
Technologické prostredie významne ovplyvňuje postavenie podniku. Vytvárajú ho sily, ktoré pôsobia na vznik nových technológií, nových produktov. Špičkové podniky sa orientujú na výskum a vývoj nových technológií a produktov, ktorý financujú nielen z vlastných zdrojov, ale aj prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu, zdrojov z nadácií a fondov.
Politické prostredie sa presadzuje prostredníctvom práva. Vytvárajú ho zákony vládnych orgánov, ktorými sa upravujú podnikateľské aktivity, konkurenčné prostredie , ochrana spotrebiteľov, ekologické správanie sa podnikov. Úlohou zákonov nie je len podpora podnikania, ale aj vytvorenie bariér pre nedovolené podnikanie. Tu ide napr. o nepravdivú reklamu, ponuku nekvalitných výrobkov, porušovanie hygienických noriem. Súčasťou politického prostredia je aj podnikateľská etika.
Kultúrne prostredie je prvkom, ktorý sa historicky vyvíjal a ovplyvnil základné hodnoty spoločnosti, záľuby a postoje jej členov.
Okrem prvkov okolia podniku sú súčasťou jeho okolia aj väzby medzi podnikom a jednotlivými prvkami.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Kupkovič a kol.: Podnikové hospodárstvo
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.