referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Pondelok, 29. novembra 2021
Účel a druhy trestov
Dátum pridania: 19.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: vavro1111
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 056
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 
Účel trestu

Účelom trestu je chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestných činov, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní trestnej činnosti a vychovať ho k tomu, aby viedol riadny život , a tým výchovne pôsobiť aj na ostatných členov spoločnosti.
Výkonom trestu nesmie byt ponížená ľudská dôstojnosť.

Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu na základe a v medziach zákona ukladajú v predpísanom konaní na to povolené súdy páchateľovi za spáchaný trestný čin. Trest môže priamo postihnúť len páchateľa trestného činu. Trest je právnym následkom trestného činu a musí byť teda úmerný spáchanému trestnému činu.

Druhy trestov

Za spáchané trestne činy môže sud uložiť len tieto tresty:

a) odňatie slobody
b) stratu čestných titulov a vyznamenaní
c) stratu vojenskej hodnosti
d) zákaz činnosti
e) prepadnutie majetku
f) peňažný trest
g) prepadnutie veci
h) vyhostenie
i) zákaz pobytu

Ak tento zákon v osobitnej časti ustanovuje na niektorý trestný čin niekoľko trestov, možno uložiť každý tento trest samostatne alebo i viac ich popri sebe. Popri treste, ktorý ustanovuje tento zákon v osobitnej časti na niektorý trestný čin, možno uložiť aj iné tresty. Vyhostenie a zákaz pobytu možno uložiť samostatne, aj keď tento zákon v osobitnej časti taký trest neustanovuje. Možno však uložiť peňažný trest popri prepadnutí majetku.

Vysvetlenie jednotlivých druhov trestov:

Odňatie slobody
Trest odňatia slobody sa ukladá najviac na 15 rokov. Za trestné činy, pri ktorých horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody neprevyšuje jeden rok, možno uložiť nepodmienečný trest odňatia slobody len za podmienky, že by vzhľadom na osobu páchateľa uloženie iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu účelu trestu.
Trest odňatia slobody sa vykonáva v nápravnovýchovných ústavoch. Trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok uložený vojakom v základnej službe sa môže vykonať aj vo vojenskom nápravnom útvare.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.