referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Václav
Štvrtok, 28. septembra 2023
Základy správneho práva
Dátum pridania: 27.03.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: dominisia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 562
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Správne právo - je súhrnom právnych noriem, ktoré všeobecne označujeme ako správno-právne normy.
Upravuje základné okruhy činnosti štátnej správy v oblasti:
1. mocensko-právnej (vydávaním nariadení, povolení, príkazov),
2. organizátorsko-riadiacej,
3. kontrolnej.
Normy správneho práva sú záväzné pravidlá, vydávané alebo schvaľované štátom alebo UOŠS. Rozlišujeme - zaväzujúce (prikazujúce), zakazujúce a zmocňujúce (oprávňujú-ce).
Delíme ich:
1) podľa svojho obsahu (hmotné, procesné, kompetenčné, organizačné),
2) podľa toho v ktorej oblasti pôsobia (hospodárstvo, školstvo, obrana),
3) podľa toho ktorým subjektom sú určené (občanom, organizáciám).

Správno-právne normy sú pravidlá správania, vyjadrené v osobitnej, štátom uzna-nej právnej forme, regulujúce spoločenské vzťahy, ktoré vznikajú v procese výkonnej a na-riaďovacej, ktorých zachovávanie je vynutiteľné štátnou mocou.

Správno-právne vzťahy sa opierajú o právnu úpravu spoločenských vzťahov v ob-lasti štátnej správy a vznikajú medzi subjektami, ktorými sú správne orgány a medzi pod-nikmi, zariadeniami, organizáciami a občanmi.

ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

Systém štátnej správy je tvorený:
1. UOŠS (NR SR, prezident, vláda, ROŠ, ministerstvá., ostatné ÚOŠS),
2. orgánmi územnej a miestnej správy.

NR SR:
- schvaľuje zákony, rozpočet,
- prejednáva základné otázky vnútornej a zahraničnej politiky,
- má kontrolnú právomoc,
- uznáša sa o vypovedaní vojny,
- vyslovuje súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo SR.

PREZIDENT SR (hlavný veliteľ OS):
- na návrh vlády vyhlasuje vojnový stav,
- na základe rozhodnutia NR SR vypovedá vojnu,
- vyhlasuje výnimočný stav,
- môže nariadiť povolenie do mimoriadnej služby,
- nariaďuje mobilizáciu, mimoriadne odvody,
- povoľuje vstup do cudzích voj. služieb,
- schvaľuje zákl. služobné poriadky, povyšuje generálov,
- udeľuje amnestiu, prepožičiava vyznamenania.

VLÁDA SR:
- zabezpečuje plnenie úloh v oblasti obrany,
- riadi činnosť ministerstiev a UŠO,
- zabezpečuje realizáciu štátneho rozpočtu,
- veľa úloh má v čase keď štát vstúpil do brannej pohotovosti.

ROŠ - určuje hlavné smery prípravy a organizácie obrany SR a to ešte pred vyhláse-ním vojnového stavu.

MO SR - je UOŠS pre zabezpečenie obrany SR, výstavbu a riadenie Armády SR:
- koordinuje činnosť UOŠS a územnej samosprávy pri príprave na obranu,
- zabezpečuje nedotknuteľnosť vzdušného priestorov,
- riadi voj.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.